Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf kıssasını okuyarak Hz. Yusuf’un zorluklara karşı sabrı, tevhid mücadelesi ve üstün ahlaki özelliklerine örnekler yazınız.

Bu yazıda “Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf kıssasını okuyarak Hz. Yusuf’un zorluklara karşı sabrı, tevhid mücadelesi ve üstün ahlaki özelliklerine örnekler yazınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf kıssasını okuyarak Hz. Yusuf’un zorluklara karşı sabrı, tevhid mücadelesi ve üstün ahlaki özelliklerine örnekler yazınız.

Zorluklara Karşı Sabrı

  • Hz. Yûsuf’un, kardeşleri tarafından kuyuya atılması,
  • Onu kuyudan çıkaran kafile tarafından Mısır’da köle olarak satılması,
  • Bir iftira sonucu cezaevine girmesi,
  • Uzun süreli bir ayrılıktan sonra babasına kavuşması yaşadığı zorluklar karşısında sabrını gösterir.

Üstün Ahlakı

  • Züleyha’nın arzularına karşı gelmesi. Hz. Yusuf’un Züleyha’nın arzularına uymaktansa zindanı daha hoş görmesi
  • Babasına ve başkalarına saygı duyması
  • Kardeşleri düşmanlık yapsada onlara yardım etmesi
  • Mısır hazine bakanı olsa bile herkese yardım etmesi güzel ahlakını gösterir.

Tevhid Mücadelesi

Ben atalarım İbrahim, İshak ve Yakub’un dinine uydum. Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmak bize yakışmaz. Bu(6) hem bize, hem bütün insanlara Allah’ın bir lütfudur; lâkin insanların çoğu şükretmiyor.

“Ey zindan arkadaşlarım, söyleyin: Birbirinden farklı birçok rab mi daha hayırlıdır, yoksa herşeyi kudretine boyun eğdiren tek bir Allah mı?

Ayetleri tevhid mücadelesini gösterir.

8. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders kitabı TÜM SAYFALARIN Cevapları

Kur’an-ı Kerim’deki Yusuf kıssasını okuyarak Hz. Yusuf’un zorluklara karşı sabrı, tevhid mücadelesi ve üstün ahlaki özelliklerine örnekler yazdık.

Kur’an-ı Kerim Hz. Yusuf Kıssası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir