Kuran-ı Kerim’in Mealinden Ayetel-Kürsinin Anlamını Öğreniniz.

Kuran-ı Kerim’in Mealinden Ayetel-Kürsinin Anlamını Öğreniniz.

Kuran-ı Kerim’in Mealinden Ayetel-Kürsinin Anlamını Öğreniniz. 8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı 10. sayfa ödev sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Kuran-ı Kerim’in Mealinden Ayetel-Kürsinin Anlamını Öğreniniz.

Kuran-ı Kerim’in Mealinden Ayetel-Kürsinin Anlamını Öğreniniz. Sayfa 10 ödev sorularının cevaplarını kısaca maddeler halinde yazdık.

Ayetel-Kürsinin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah, O’ndan başka tanrı yoktur; diridir, her şeyin varlığı O’na bağlı ve dayalıdır.

Ne uykusu gelir ne de uyur. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur.

O’nun izni olmadıkça katında hiçbir kimse şefaat edemez.

Onların önlerinde ve arkalarında olanları O bilir.

O’nun ilminden hiçbir şeyi -dilediği müstesna- kimse bilgisi içine sığdıramaz.

O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine almıştır.

Onları korumak kendisine zor gelmez.

O yücedir, mutlak büyüktür. ( 1 )

İLAVE BİLGİ NOTU

İçinde Allah’ın kürsüsü zikredildiği için “Âyetü’l-kürsî” adıyla anılır.

Şevkânî’nin Buhârî, Müslim, Nesâî, Ahmed b. Hanbel gibi sahih kaynaklardan derlediği hadislerden birkaçı bile bu âyetin önemi hakkında bir fikir edinmeye yetecektir: Hz. Peygamber, Übey b. Kâ‘b’a “Allah’ın kitabından hangi âyet en büyüğüdür” diye sorup “Âyetü’l-kürsî’dir” cevabını alınca onu tebrik etmiştir (Müslim, “Müsâfirîn”, 258).

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir