Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 103 yüz üç Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

REMEMBER THIS!
Outline of a Descriptive Biography
Paragraph
Introduction: name, nationality
Main body: family, appearance and character
Conclusion: hobbies, interests

4 WRITING
a Read and put the paragraphs into the correct order.

Answer Key
1. b, 2. c, 3. a, 4. d

Corey Fogelmanis

A Corey Fogelmanis is a very friendly person. He has a sense of humour, so everybody loves him. He’s calm and practical. He’s determined. He never lets anyone stop him.

B Corey Fogelmanis is an American child actor.He’s from Thousand Oak, California.

C His mother’s name is Shannon and he has a sister. Her name is Baylee. Corey lives with his family and with his pet dogs. Corey Shain is good looking and always well-dressed. He’s seventeen years old. He’s tall and slim with short light brown hair and blue eyes. He prefers comfortable clothes in his daily routine.

D His friends call him ‘Corey’. Corey works on his photography skills. He has got two pet dogs. When he’s on holiday, he loves playing with them. His hobbies are swimming, dancing and gymnastics.

b Change “British English” words to “American English” equivalents.

Answer Key
humor: humour,
holiday: vacation

c According to paragraph 4a:

Answer Key
1. Introduction part tells us Corey Shain’s nationality.
2. Main body part tells us about Corey Shain’s family, appearance, and personality.
3. Conclusion part tells us about his hobbies and interests.

1. Introduction part tells us

2. Main body part tells us

3. Conclusion part tells us

d Write a descriptive composition about your favourite celebrity as in the sample composition by using the given plan (70-90 words).

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

HATIRLA BUNU!
Tanımlayıcı Bir Biyografinin Anahatları
Paragraf
Giriş: isim, milliyet
Ana gövde: aile, görünüm ve karakter
Sonuç: hobiler, ilgi alanları

4 YAZI
a Okuyun ve paragrafları doğru sıraya koyun.

Cevap anahtarı
1.b, 2.c, 3.a, 4.d

Corey Fogelmanis

Corey Fogelmanis çok arkadaş canlısı bir insandır. Espri anlayışı var, bu yüzden herkes onu seviyor. Sakin ve pratiktir. O kararlı. Kimsenin onu durdurmasına asla izin vermez.

B Corey Fogelmanis Amerikalı bir çocuk oyuncudur. Thousand Oak, California’lıdır.

C Annesinin adı Shannon ve bir kız kardeşi var. Adı Baylee’ydi. Corey ailesi ve evcil köpekleriyle birlikte yaşıyor. Corey Shain yakışıklı ve her zaman iyi giyimli. O on yedi yaşında. Kısa açık kahverengi saçları ve mavi gözleri olan uzun boylu ve zayıf. Günlük hayatında rahat kıyafetleri tercih ediyor.

D Arkadaşları ona ‘Corey’ diyor. Corey, fotoğrafçılık becerileri üzerinde çalışıyor. İki evcil köpeği var. Tatildeyken onlarla oynamayı çok seviyor. Hobileri yüzmek, dans etmek ve jimnastiktir.

b “İngiliz İngilizcesi” kelimelerini “Amerikan İngilizcesi” eşdeğerleriyle değiştirin.

Cevap anahtarı
mizah: mizah,
tatil: tatil

c 4a paragrafına göre:

Cevap anahtarı
1. Giriş bölümü bize Corey Shain’in milliyetini anlatıyor.
2. Ana vücut kısmı bize Corey Shain’in ailesi, görünüşü ve kişiliği hakkında bilgi verir.
3. Sonuç bölümü bize hobileri ve ilgi alanları hakkında bilgi verir.

1. Giriş bölümü bize anlatıyor

2. Ana gövde kısmı bize anlatıyor

3. Sonuç kısmı bize anlatıyor

d Verilen planı (70-90 kelime) kullanarak örnek kompozisyondaki gibi en sevdiğiniz ünlü hakkında betimleyici bir kompozisyon yazınız.

 Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir