Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları ve Türkçe Çevirileri. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 99 doksan sekiz Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları ve Türkçe Çevirileri

b Match the highlighted words in the text with their meanings below.

Answer Key:
1. create
2. on a shoe string
3. audience
4. unique
5. prove

1. to make something new or invent something create
2. with a very small amount of money on a shoe string
3. a group of viewers or listeners, especially those present at a performance (as a play, concert) audience
4. unusual, special in some way unique
5. to demonstrate, show the reality of something prove

3 SPEAKING
Work in pairs. Ask these questions to your partner.
a. Do you like ice skating? Why, why not?
b. What kind of equipment do you need to skate?

4 READING
a Read the dialogue and answer the questions given below.
(Chrystal is in a store for shopping.)
Chrystal: I need something black and white for my friend’s wedding ceremony.
Jim: Why is it black and white?
Chrystal: I want to look thinner.
Jim: Do you need anything else?
Chrystal: Yes, black high heeled shoes…
Jim: Anything else?
Chrystal: Nothing, that’s all. Thanks.

1. What does Chrystal need? Why does she need them?
2. Why does she want to take white and black clothes?
3. Does she need anything else? If yes, what does she need?

Answer Key
1. She needs some pieces of white and black clothes for her friend’s wedding ceremony.
2. She wants to look thinner.
3. Yes, black high-heeled shoes.

b Read the dialogue again and find indefinite pronouns and circle them.
Answer Key
something, anything, anything, nothing,

5 Fill in the gaps with ‘‘something, anybody, nothing’’, and ‘‘everything’’.
(Actress Nikita and Adam are giving a party to celebrate their son’s first birthday.)

Answer Key
1. everything 4. something
2. anybody 5. nothing
3. everything 6. everything

Nikita: OK, let’s get started. Everything should be ready in time. Today is very important for me. It is little John’s first birthday.
Adam: You’re right dear. Please help me! Can anybody clean the dining room? And who can carry the chairs there?
Nikita: Oh dear. I did all of them. You’ve taken everythinghaven’t you? If there is something
missing, you should drive far away to the shopping mall. Shops are closed on Sundays.
Adam: There is nothing missing. I’m sure I’ve taken all of them.
Nikita: Good. It means everything is OK. Happy birthday little John.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

b Metinde vurgulanan kelimeleri aşağıdaki anlamlarıyla eşleştiriniz.

Cevap anahtarı:
1. oluştur
2. bir ayakkabı ipinde
3. seyirci
4. benzersiz
5. kanıtlamak

1. yeni bir şey yapmak veya bir şey icat etmek
2. bir ayakkabı bağına çok az para koyarak
3. bir grup izleyici veya dinleyici, özellikle bir performansta (oyun, konser olarak) hazır bulunanlar
4. sıradışı, özel bir şekilde benzersiz
5. kanıtlamak, kanıtlamak bir şeyin gerçekliğini göstermek

3 KONUŞMA
Çiftler halinde çalışın. Bu soruları partnerinize sorun.
a. Buz pateni sever misin? Neden, neden olmasın?
b. Kaykay yapmak için ne tür ekipmanlara ihtiyacınız var?

4 OKUMA
a Diyaloğu okuyun ve aşağıda verilen soruları cevaplayın.
(Crystal alışveriş için bir mağazadadır.)
Crystal: Arkadaşımın düğünü için siyah beyaz bir şeye ihtiyacım var.
Jim: Neden siyah beyaz?
Crystal: Daha zayıf görünmek istiyorum.
Jin: Başka bir şeye ihtiyacın var mı?
Crystal: Evet, siyah yüksek topuklu ayakkabılar…
Jin: Başka bir şey var mı?
Crystal: Hiçbir şey, hepsi bu. Teşekkürler.

1. Crystal’in neye ihtiyacı var? Onlara neden ihtiyacı var?
2. Neden beyaz ve siyah giysiler almak istiyor?
3. Başka bir şeye ihtiyacı var mı? Evet ise, neye ihtiyacı var?

Cevap anahtarı
1. Arkadaşının düğünü için birkaç parça beyaz ve siyah elbiseye ihtiyacı var.
2. Daha zayıf görünmek istiyor.
3. Evet, siyah yüksek topuklu ayakkabılar.

b Diyaloğu tekrar okuyun ve belirsiz zamirleri bulun ve yuvarlak içine alın.
Cevap anahtarı
bir şey, herhangi bir şey, herhangi bir şey, hiçbir şey,

5 Boşlukları “bir şey, herhangi biri, hiçbir şey” ve “her şey” ile doldurun.
(Oyuncu Nikita ve Adam, oğullarının birinci doğum gününü kutlamak için bir parti veriyorlar.)

Cevap anahtarı
1. her şey 4. bir şey
2. herhangi biri 5. hiçbir şey
3. her şey 6. her şey

Nikita: Tamam, hadi başlayalım. Her şey zamanında hazır olmalı. Bugün benim için çok önemli. Küçük John’un ilk doğum günü.
Adem: Haklısın canım. Lütfen bana yardım et! Biri yemek odasını temizleyebilir mi? Ve sandalyeleri oraya kim taşıyabilir?
Nikita: Ah canım. hepsini yaptım Her şeyi aldın, değil mi? Eğer bir şey varsa
kayıp, uzaktaki alışveriş merkezine gitmelisin. Pazar günleri dükkanlar kapalıdır.
Adem: Eksik bir şey yok. Hepsini aldığıma eminim.
Nikita: Güzel. Her şeyin yolunda olduğu anlamına gelir. Doğum günün kutlu olsun küçük John.

9. Sınıf Lise Hazırlık İngilizce Ders Kitabı Cevapları ve Türkçe Çevirileri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir