Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 15

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 15. Liseye Hazırlık sıınıfı İngilizce ders kitabı Progress kitabının Türkçe çevirilerini ve cevaplarını sayfalarına göre yazdık. Sayfa 14 Türkçe çevirisi ve soruların cevapları

Lise Hazırlık Sınıfı İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirileri ve Cevapları Sayfa 15

SAYFA 15 CEVAPLAR 

3 LISTENING (Track 2)
a Listen to the dialogues and put a tick ( ) next to the expressions you hear.

Dialogue 1:
A: Hi, I am your new manager.
B: Oh, pleased to meet you.
Dialogue 2:
A: Hi, how are you?
B: Long time no see. Running into each other
at the cinema! I can’t believe.
Dialogue 3:
A: Hi, what’s up?
B: Not much. I am trying to find some books
for my homework.

Answer
Key 1. a, 2. a, 3. a

b Listen to the dialogues again and match the dialogues with the pictures below.

Answer Key
Dialogue 1: Picture C
Dialogue 2: Picture B
Dialogue 3: Picture A

c Read the dialogue and fill in the blanks with the correct expressions.

Answer Key
1. b, 2. a, 3. d, 4. e, 5. c, 6. f

Jack: 1 Good morning.
Asya: Morning.
Jack: Are you a new student?
Asya: Yes, I am. I am Asya.
Jack: I am Jack. 2 Nice to meet you
Asya: 3 Me, too. Where are you from?
Jack: 4 From Canada. And you?
Asya: I am from Turkey. Are you in this class?
Jack: Yes, I am. Look, the teacher is coming.
5 See you later.
Asya: 6 OK, bye!

4 SPEAKING
Write a similar dialogue with your partner and act it out in class.

DO YOU KNOW THIS?
In informal language, you can say;
◆ Good morning OR just “Morning!”
◆ Good afternoon OR just “Afternoon!”
◆ Good night OR just “Night!

SAYFA 15 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3 DİNLEME (Parça 2)
a Diyalogları dinleyin ve duyduğunuz ifadelerin yanına bir işaret ( ) koyun.

Diyalog 1:
A: Merhaba, ben yeni müdürünüzüm.
B: Oh, tanıştığımıza memnun oldum.
Diyalog 2:
A: Merhaba, nasılsınız?
B: Uzun zamandır görüşmedik. Birbirimizle karşılaşmak
sinemada! İnanamıyorum.
Diyalog 3:
A: Selam, naber?
B: Pek bir şey yok. Bazı kitaplar bulmaya çalışıyorum.
ödevim için.

Cevap
Anahtar 1. a, 2. a, 3. a

b Diyalogları tekrar dinleyin ve diyalogları aşağıdaki resimlerle eşleştirin.

Cevap Anahtarı
Diyalog 1: Resim C
Diyalog 2: Resim B
Diyalog 3: Resim A

c Diyaloğu okuyun ve boşlukları doğru ifadelerle doldurun.

Cevap Anahtarı
1. b, 2. a, 3. d, 4. e, 5. c, 6. f

Jack: 1 Günaydın.
Asya: Günaydın.
Jack: Yeni öğrenci misin?
Asya: Evet, öyleyim. Ben Asya.
Jack: Ben Jack. 2 Tanıştığımıza memnun oldum
Asya: 3 Ben de. Sen nerelisin?
Jack: 4 Kanada’dan. Ya sen?
Asya: Ben Türkiye’den geliyorum. Sen de bu sınıfta mısın?
Jack: Evet, varım. Bak, öğretmen geliyor.
5 Sonra görüşürüz.
Asya: 6 Tamam, güle güle!

4 KONUŞMA
Benzer bir diyaloğu eşinizle birlikte yazın ve sınıfta canlandırın.

BUNU BILIYOR MUSUNUZ?
Resmi olmayan dilde şöyle diyebilirsiniz;
◆ Günaydın VEYA sadece “Günaydın!”
İyi günler VEYA sadece “Tünaydın!”
◆ İyi geceler VEYA sadece “İyi geceler!

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir