MEMLEKET İSTERİM Metni Cevapları-6. Sınıf Türkçe Kitabı

MEMLEKET İSTERİM Metni Cevapları-6. Sınıf Türkçe Kitabı

MEMLEKET İSTERİM Metni Cevapları-6. Sınıf Türkçe Kitabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
1. “Memleket” kelimesi sizde hangi duyguları uyandırıyor?
Cevap: Doğduğum yer, sevdiğim insanların yaşadığı yer.

2. Ezberlediğiniz “memleket” konulu şiiri arkadaşlarınıza okuyunuz.

Cevap: Memleket Şiirlerini linkten okuyabilirsiniz. MEMLEKET ŞİİRİ

1. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki renklendirilmiş sözcük ve sözcük gruplarının anlamını cümleden hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizi kelimelerin sözlük anlamlarıyla karşılaştırınız.
Cevap:

Diyar: ülke, yurt, il, memleket.

Nihayet: en sonunda.

Ev bark: Ev, yaşanılan yer ,çocuk çocuk.

Şikayet: İstenmayan durum

2. ETKİNLİK
Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiirin ilk bölümünde şairin hayal ettiği memleketin özellikleri nelerdir?
Cevap: Gökleri mavi, dalları yeşil, tarlaları sarı, kuşların, çiçeklerin olduğu bir yerdir.

2. Şair, şiirin hangi bölümünde “adalet” ve “eşitlik” kavramlarını vurgulamıştır?
Cevap: Üçüncü bölümde adalet ve eşitlik kavramlarını vurgulamıştır.

3. Şiirin teması ve ana duygusu nedir?
Cevap:

Tema: huzurlu bir memleket

Ana duygu:Mükemmel bir memleket tarifi

Memleket isterim.
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim.
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;
Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim.
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;
Olursa bir şikâyet ölümden olsun

4. Şairin hayalini kurduğu memlekette insanlar hangi duygulara sahiptir?
Cevap: Kavga etmeyen, sen ben farkı olmayan, haasetsiz insanlar

5. “Memleket İsterim” adlı şiirde şairin kullandığı dili akıcı ve anlaşılır buluyor musunuz?
Nedenleri ile açıklayınız.
Cevap: Şiir akıcıdır. Çünkü dize sonrlarında kafiye vardır.

3. ETKİNLİK
b) “Memleket İsterim“ adlı şiir ile “Yine Memleketim Üstüne Söylenmiştir“ şiirini tema açısından karşılaştırınız. Benzer ya da farklı yanlarını aşağıdaki boşluğa yazınız.
Cevap: İki şiirin konusuda memlekettir. Şiirler dil sade ve açıktır. “Memleket İsterim” şiirinde yazar özlemini duyduğu memleketin tarif ediyor. “Yine Memleketim Üstüne Söylemiştir” şiirinde memleket özlemi anlatılmıştır.

4. ETKİNLİK
a) Aşağıdaki mısralarda geçen zıt anlamlı kelimenin altını çiziniz.
Cevap: DÜŞMAN-DOST

Şakaklarıma kar mı yağdı ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz?
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.

b) Şairin kullandığı zıt anlamlı kelime şiire nasıl bir anlam katmıştır? Açıklayınız.
Cevap: Anlamını güçlendirmiştir.

c) Aşağıdaki cümlelerde tezat (karşıtlık) sanatını oluşturan kelimelerin altını çiziniz.;
Cevap:

GÜLERİZ-AĞLANACAK
AYDINLIK-KARANLIK
ÇİRKİN-GÜZEL

• Güleriz ağlanacak hâlimize.
• Aydınlığa koştum karanlık çıktı.
• Sana çirkin dediler, düşmanı oldum güzelin.

5. ETKİNLİK
Aşağıdaki görselleri “Memleket İsterim“ şiirinin hangi bölümleri ile ilişkilendirebilirsiniz? Şiire atıf yaparak açıklayınız.

1.RESİM-İKİNCİ BÖLÜM
2.RESİM-(AİLENİN OLDUĞU) DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
3. RESİM(UYUYANADAM) ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
4. RESİM (KÖY RESMİ) BİRİNCİ BÖLÜM

6. ETKİNLİK
Memleketinizden ayrılıp başka ülkede yaşamak zorunda kalsaydınız neler hissederdiniz? Duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Yalnız hissederdim, memleketimi ve sevdiklerimi özlerdim.

7. ETKİNLİK
Aşağıdaki anahtar kelimelerden hareketle hayalinizdeki memleketi anlatan bir şiir yazınız.
Cevap: Yazılmış şiir örneklerini linkten okuyabilirsiniz. ŞİİR MEMLEKET

GELECEK DERSE HAZIRLIK
Fobi kelimesinin anlamını ve fobi çeşitlerini araştırınız.
Cevap: Ceabı linkten okuyabilirsiniz. FOBİ NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir