Metinden Yararlanarak Osmanlı Devleti Döneminde Türk Kadınının Toplumdaki Konumu İle İlgili Neler Söylenebilir? Belirtiniz.

Metinden Yararlanarak Osmanlı Devleti Döneminde Türk Kadınının Toplumdaki Konumu İle İlgili Neler Söylenebilir? Belirtiniz.

Metinden Yararlanarak Osmanlı Devleti Döneminde Türk Kadınının Toplumdaki Konumu İle İlgili Neler Söylenebilir? Belirtiniz.   6.sınıf Sosyal Bilgiler 6.ünite Demokrasinin Serüveni ünitesi Türk Tarihinde Kadının Serüveni bölümü ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Metinden Yararlanarak Osmanlı Devleti Döneminde Türk Kadınının Toplumdaki Konumu İle İlgili Neler Söylenebilir? Belirtiniz.

Metinden Yararlanarak Osmanlı Devleti Döneminde Türk Kadınının Toplumdaki Konumu İle İlgili Neler Söylenebilir? Belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Kadına kısmi bir sosyal hak verilmiş ve bu zamanla elinde alınmıştır. Kentli kadın eve kapanmış, köylü kadın üretime katılmıştır.
  2. Tanzimat Fermanı ile kadına toplumsal, siyasi ve düşünce alanlarında kısmi bazı haklar kazanmış, kızların okula gitmesi sağlanmıştır.
  3. Kısaca yazalım; Osmanlı Devletinde kadın sosyal hakları elinden alınmış iken Tanzimat Fermanı ile bazı haklar verilmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

  • Türk Medeni Kanunu 1926 yılında kabul edilmiş, erkek ve kadın eşit haklara sahip olmuştur.
  • 1930 yılında Türk Kadını ilk defa Belediye seçimlerine katılma hakkı kazanmıştır.
  • 1933 Türk Kadınına muhtarlık seçimlerine katılma hakkı tanınmıştır.
  • 1934 Türk Kadınına milletvekili seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.

Atatürk, Türk Kadınının erkeklerle eşit haklara sahip olması için 5 Aralık 1934 tarihinde Türk Kadınına “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanıdı.

O tarihlerde dünyada kadınların yasal olarak milletvekili seçme ve seçilme hakkına sahip olduğu ülke sayısı 28, bu hakkın kullanıldığı ülke sayısı ise sadece 17 idi.

Seçme ve seçilme hakkına Fransa’da kadınlar 1944, İtalya’da 1945, Yunanistan’da 1952, Belçika’da 1960 ve İsviçre’de 1971 yılında kavuştular. ( 1 )

Resim 6.3’ü İnceleyiniz. Anadolu Kadınının Kurtuluş Savaşı’ndaki Yeri Hakkında Ne Söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir