Öğrendiklerinizden Hareketle Paylaşmaya Önem Veren İnsanların Özelliklerini Noktalı Yerlere Yazınız.

Öğrendiklerinizden Hareketle Paylaşmaya Önem Veren İnsanların Özelliklerini Noktalı Yerlere Yazınız. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Öğrendiklerinizden Hareketle Paylaşmaya Önem Veren İnsanların Özelliklerini Noktalı Yerlere Yazınız.

Paylaşmaya özen gösteren insanların özellikleri nelerdir?

 1. Paylaşmanın bir ihtiyaç olduğunu bilirler.
 2. Toplumsal sorumluluk hissederler
 3. Ellerindekini fedakarca paylaşırlar
 4. Paralarının ve zenginliklerinin esiri olmazlar
 5. İnsanlara karşı merhamet hissi beslerler, severler ve sevilirler.
 6. İnsanlara yardımcı olmanın huzur ve mutluluğunu yaşarlar.

Paylaşmak büyük bir erdemdir. Paylaşmak insanı insan yapar.

EK BİLGİ

Pay­laş­ma­nın Ya­şa­mı Ko­lay­laş­tır­ma­da­ki Ro­lü­nü Hiç Dü­şün­dü­nüz Mü?

 1. İnsan tek başına bütün ihtiyaçlarını karşılayamaz. İnsan ihtiyaçlarına ait sorumlulukları meslekler halinde paylaşmıştır.
 2. Bu sayede hayatı kolaylaşmıştır. Örneğin fırıncı ekmek pişirir. Berberdir tıraş yapar. Bir kişi bütün ihtiyaçlarını karşılamaya çalışsa hayatı çok zor olur.
 3. Ayrıca insanlar sevinç, hüzün ve maddi varlıklarını da paylaşırlar. Böylece zor durumdakilere yardım ederek onların hayatını kolaylaştırırlar.
 4. Paylaşma duygusu insanları birbirne yakınlaştırır.

Pay­laş­ma­nın Mil­lî Bir­lik Ve Be­ra­ber­li­ği­mi­zin Güç­len­me­si­ne Sağ­la­dı­ğı Kat­kıy­la İl­gi­li Ne­ler Dü­şü­nü­yor­su­nuz?

 1. Paylaşmak insanları birbirine sevdirir. Kişiler arasında saygı ve sevgi oluşur. Paylaşmak diğer kişileri düşünmektir.
 2. Bu da insanların zorlukları daha kolay aşmasını sağlar. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir