Osmanlı Devleti Savaş Başlangıcında Niçin Tarafsız Kalmaya Çalışmış Olabilir?

Osmanlı Devleti Savaş Başlangıcında Niçin Tarafsız Kalmaya Çalışmış Olabilir?

Osmanlı Devleti Savaş Başlangıcında Niçin Tarafsız Kalmaya Çalışmış Olabilir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı 7.ünite Ülkeler Arası Köprüler Büyük Güçlerin Savaşı ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Osmanlı Devleti Savaş Başlangıcında Niçin Tarafsız Kalmaya Çalışmış Olabilir?

Osmanlı Devleti Savaş Başlangıcında Niçin Tarafsız Kalmaya Çalışmış Olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Savaşa katıldığında daha çok toprak kaybının olacağı inancı,
 2. Balkan ve Trablusgarp Savaşları nedeniyle yaşanan toprak kayıpları, Osmanlı ekonomisinin ve askeri gücünün zayıflaması, halkın moralsizliği
 3. Tarafsız kalındığında toprak bütünlüğünün korunabileceği inancı nedenleri ile Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşında tarafsız kalmaya çalışmış olabilir.

İLAVE BİLGİ NOTU

1913 Bab-ı Ali Baskını ile iktidara gelen İttihat-Terakki Hükümeti, savaşın kaçınılmaz olduğunu fark ettiği andan itibaren, İngiltere ve Fransa ile uzlaşmak amacıyla çalışırken, Almanya ile de ilişkilerini aynı ölçüde sıkı tutmaya çalışmıştır. Hatta bu öylesine yoğun bir çift taraflı mücadele olmuştur ki, her iki tarafla da son dakikaya kadar görüşmeler devam etmiştir.

I. Dünya Savaşı’nı Hazırlayan Nedenler Nelerdir?

 1. Sanayi devriminin etkisi ile ekonomik yayılma, hammadde, pazar ve sömürge arayışındaki yarış
 2. Milliyetçilik akımlarının etkisi
 3. Silahlanma yarışı
 4. Ülkeler arası rekabet ve bloklaşma
 5. Almanya’nı Fransa ve İngiltere arasındaki siyasi ve ekonomik rekabet
 6. Ulusların kendi devletlerini kurmak istemeleri
 7. Rusların sıcak denizlere inme isteği.
 8. Avusturya ve Rusya’nın Balkanlar üzerindeki çıkar çatışmaları ( 4 ,  1 )

Osmanlı Devleti’nin Sınırları Düşünüldüğünde Savaşa Katılması Ne Gibi Sonuçlar Doğurmuş Olabilir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir