Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür?

Osmanlı Devleti’nde gazeteler hangi özellikleriyle kitap görevi görmüştür? sorusunun cevabını kısaca yazdık. 7. sınıf Sosyal Bilgiler sayfa 75 Etkinlik Zamanı cevapları

CEVAP: Uzun makaleler ve belirli konularda açıklayıcı bilgiler vermesi ile kitap görevi görmüşlerdir.

2. Osmanlı aydınlarının her konuda yazmaya çaba göstermesinin sebebi nedir? Açıklayınız.

Osmanlı aydını, Avrupa karşısında geride kalmış ve dağılmakta olan bir devleti ayakta tutmaya çalışıyordu.

Bunun için toplumu bir an önce ilerletmek, devleti kurtarmak için büyük bir enerji ile her konuda yazmaya çaba göstermiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

İlk Türk matbaasının kurulmasından yaklaşık yüz yıl sonra 1831’de ilk Türkçe resmî gazete olan Takvim-i Vekayi yayımlanmaya başlandı. Yaklaşık bir asır boyunca Türkçenin yanında Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice ve Fransızca gibi farklı dillerde yayımlanmaya devam etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir