Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır?

Osmanlı toplumunda yönetenler ile yönetilenler arasında hangi açıdan farklar bulunmaktadır? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Osmanlı Devletinde halk yönetenler ve yönetilenler olarak ayrılırdı. Bu iki sınıfın farkları şunlardır;

Yönetenler ile yönetilenler arasındaki farklar

1. Yönetenler askerî, idari, siyasi ve dinî yetkilere sahip devlet görevlileridir.

2. Yönetenler vergi vermez.

3. Yönetilenler şehirlerde, köylerde ve konargöçer olarak yaylak ve kışlaklarda yaşayan, geçimini tarım, zanaat, ticaret
ve hayvancılık yaparak sağlayan kimselerdir.

4. Yönetilenler  vergi verir.

İLAVE ÖZELLİK VE FARKLAR

Askeri Sınıf (Yönetenler)

 • Vergi vermez.
 • Askeri sınıfına girmek için Padişah’tan onay alır
 • Yönetim ve siyasetle ilgilenebilirler.
 • Savaşlara katılırlar
 • Belli görevleri vardır.
 • Askeriye sınıfı, ilmiye, seyfiye ve kalemiye’den oluşurdu.

Reaya Sınıfı (Yönetilenler)

 • Vergi vermekle yükümlüdür.
 • Reaya sınıfına girerlerken herhangi bir onay almamışlardır.
 • Yönetim gibi siyasi şeylerle ilgileri yoktur.
 • Tarım, ticaret gibi işlerle uğraşırlar.
 • Belli görevleri yoktur.
 • Kendi aralarında gruplara ayrılmazlar.
 • Reaya’nın karşılıksız çalıştırılması yasaktır.
 • Reaya, müslüm ve gayrimüslimlerden oluşurdu.
 • Reaya’lar, askeri sınıfın dışında kalan köylüler, şehirliler ve konar-göçerlerden oluşurdu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir