Özgürlük ve Sorumluluk Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Açıklayınız.

Özgürlük ve Sorumluluk

4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi kitabındaki (27. sayfa) ödev sorusunun kısaca cevabını yazdım. “Özgürlük ve Sorumluluk Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Açıklayınız.”

Özgürlük ve Sorumluluk Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır? Açıklayınız.

  • Özgürlük ile sorumluluk arasında doğru bir orantı vardır.
  • Özgürlük artıkça sorumluluk artar.
  • Özgür olmak demek sorumluluktan kaçmak demek değildir.
  • Özgürlük sorumluluk gerektirir.
  • Özgürlük başkasının özgürlüğüne zarar vermeden özgürce davranmak demektir.
  • Kişi özgür hareketlerinin sonucundan dolayı sorumlu tutulur.

Özgürlük bu anlamda hukuk kuralları ile güvence altına alınır ve sorumluluk yükler.

Kişi özgürlüğü başkasına zarar vermesin diye hukuk kuralları vardır.

Hukuk kuralları kişiyi hareketlerinden dolayı sorumlu tutar.

AÇIKLAMA KISMI

Özgürlük: İnsanın baskı altında kalmadan düşünme ve davranma durumudur.

Sorumluluk: Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi, sorum, mesuliyet.

İnsanın verdikleri kararlar ona sorumluluk yükler. İnsan özgür ve sorumlu olan tek canlıdır.

Hayvanlar iç güdüleri ile hareket eder. İnsanlar düşünerek hareket eder.

Özgür olmak başkasının özgürlüğüne zarar vermemektir.

Kaynak [ 1 , 2 ]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir