Paylaşmanın Önemini Açıklayınız.

Paylaşmanın Önemini Açıklayınız.

Paylaşmanın Önemini Açıklayınız.  5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz. 

Paylaşmanın Önemini Açıklayınız.

Paylaşmanın Önemini Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Toplumsal hayat paylaşmak üzerine kurulmuştur
  2. Paylaşmak sorumluluk sahibi olmak demektir
  3. Paylaşan kişi huzurludur ve mutlu olur
  4. Paylaşma ile sevinçler daha iyi yaşanır zorluklar daha kolay aşılır
  5. Paylaşmak birlik ve beraberliği arttırır.
  6. Paylaşmak hayatı kolaylaştırır.

İLAVE BİLGİ NOTU

“Küçük Prens” kitabında der ki  “Kıtlık ekmeğin paylaşılmasına yol açar. Ekmeğin paylaşılması ise ekmekten daha tatlıdır!..” ( 1 , 2 )

  • Paylaşmak toplum içindeki farklılıkları yokeder.
  • Milletimiiz en büyük dayanışma ve paylaşma örneğini Kurtuluş Savaşı’nda göstermiştir. Hep birlikte çalışarak, herkes gücünü, malını ve hayatını paylaşarak özgürlüğümüzü kazandık.
  • Diğer bir paylaşma ve dayanışma örneği 1999 depremidir. Türk Milleti büyük fedakarlık göstererek tek vücut olmuş. Herkes gücü yettiğince yardım yapmış, elindekini paylaşmıştır. Bu sayede çok büyük zorluk kolaylıkla aşılmıştır.
  • Dayanışma ve paylaşma sayesinde insanın hayatı kolaylaşır.

Hadis

“Müminler birbirlerine merhamet et­me­de, bir­bir­le­ri­ni sev­me­de ve bir­bir­le­ri­ni ko­ru­ma­da vü­cu­dun or­gan­la­rı gi­bi­dir. Vü­cu­dun her­han­gi bir or­ga­nı ağ­rı­dı­ğın­da, na­sıl tüm vü­cut bun­dan ra­hat­sız olur­sa bir mü­min sı­kın­tı için­de bu­lun­du­ğun­da, di­ğer mü­min­ler de onun sı­kın­tı­sı­nı pay­la­şır­lar. Der­diy­le dert­le­nir, üzün­tü­süy­le üzü­lür­ler.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir