Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?

Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz? sorusunu cevapladık. Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve diğer peygamberlerin dualarına örnekler yazdık.

Peygamberimiz ve diğer bazı peygamberlerin ettiği dualar hakkında neler biliyoruz?

Peygamberimiz (sav) ‘ in Dualarına Örnekler;

  1.  “Allah’ım, Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim.” (Müslim)
  2. “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalplerimizi taatine çevir.” (Müslim)
  3. “Allah’ım, bana doğruyu ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.” (Tirmizî)
  4. “Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım, kalbimi dininin üzerinde sabit kıl.” (Tirmizî)
  5. “Allah’ım! Senden yararlı bilgi, hoş rızık, kabul edilmiş amel isterim.” (İbn Mace)
  6. “Allah’ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana afiyet ver ve bana rızk ver.” (Müslim)

Diğer Bazı Peygamberlerin Duaları

HZ. ADEM (A.S) : “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik, eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyân edenlerden oluruz.”

HZ. NUH (A.S) : “Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum.” (Hûd Suresi, 47)

HZ. LUT (A.S) : “Ey Rabbim! Şu bozguncu kavme karşı bana yardım et” (Ankebut Suresi, 30)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir