Rabb’imiz (c.c.), gönderdiği vahiylerde kendisini bizlere nasıl tanıtmaktadır? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak defterinize listeleyiniz.

Rabb’imiz (c.c.), gönderdiği vahiylerde kendisini bizlere nasıl tanıtmaktadır? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak defterinize listeleyiniz. sorusunu cevaplayalım. Vahiylerde Rabbimiz şöyle tanıtılmaktadır.

Rabb’imiz (c.c.), gönderdiği vahiylerde kendisini bizlere nasıl tanıtmaktadır? Yukarıdaki ayetleri de dikkate alarak defterinize listeleyiniz.

“O, öyle Allah’tır ki ondan başka tanrı yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O, esirgeyendir, bağışlayandır. O, öyle Allah’tır ki kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O; mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir. O; yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler onundur. Göklerde ve yerde olanlar onun şanını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.” (Haşr suresi, 22-24. ayetler.)

 1. Ondan başka Tanrı yoktur
 2. Her şeyi bilir
 3. Esirgeyen ve bağışlayandır
 4. Mülkün sahibidir
 5. Eksikliği yoktur
 6. Selamet verendir
 7. Emniyete kavuşturur
 8. Gözetip korur
 9. İstediğini zorla yaptırır
 10. Büyüklükte eşi yoktur
 11. Ortağı yoktur
 12. O her şeyi yaratandır
 13. En güzel isimlere sahiptir
 14. Galip ve hikmet sahibidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.