Reform hareketleri ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

Reform hareketleri ile bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Reform hareketleri düşüncede gelişimi sağladı. Bu durum bilimin gelişmesini sağladı. Rönesans ve bilim arasındaki ilişki şudur;

REFORM HAREKETLERİ İLE BİLİM ARASINDAKİ İLİŞKİ

Reform hareketleri, kilisenin etkisini azalttı. Kilisenin skolastik düşünce tarzı azaldığı için bilimsel ve özgür düşünce gelişti.

Ayrıca kilisenin etkisindeki eğitim kurumlarında laik eğitim verilmeye başlandı. Bu durum özgür düşünceyi ve bilimsel araştırmların önünü açtı.

Reform hareketleri özgür düşünceyi ve eğitim geliştirdiği için bilim de gelişti.

İLAVE BİLGİ NOTU

REFORM HAREKETLERİNİN SONUÇLARI

  1. Kiliseye olan güven azaldı – Dini
  2. Bilimsel düşünceye verilen önem arttı – Bilimsel
  3. Avrupa’nın siyasi yönden bölünmesine yol açtı- Sanat
  4. Avrupa’da Protestanlık, Kalvenizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıktı. – Dini
  5. Kilisenin eğitim ve öğretim işlerinden uzaklaştırılmasıyla eğitimde laiklik sağlandıBilimsel,
  6. Skolastik düşünce yerini araştırmacı ve sorgulayıcı bilim anlayışı olan pozitif düşünceye bıraktı. Bilimsel
  7. Krallar üzerindeki kilise baskısı ve tehdidi sona erdi.  Siyasi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir