Ses Kirliliği Nedir?

Bu yazıda “Ses Kirliliği Nedir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Ses iletişim için önemlidir. Ses rahatsız edici boyutlara ulaştığında ses kirliliği oluşur. Ses kirliliği nedir sorusunu kısaca cevapladık.

Ses Kirliliği Nedir?

İstenmeyen, dinleyene bir şey ifade etmeyen rahatsız edici, düzensiz ve yüksek seslere ses kirliliği denir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Ses kirliliği diğer adıyla gürültü, insanların ve hayvanların başta işitme sağlığı olmak üzere ruh ve beden
sağlığını olumsuz etkiler.

Rahatsız edici, şiddeti yüksek ve kulağa hoş gelmeyen her türlü insan, hayvan ya da makine kaynaklı düzensiz seslerin yaptığı etkiye
ses kirliliği denir.

Neler Ses Kirliliğine Sebep Olur?

  1. Hızlı nüfus artışı, plansız ve düzensiz kentleşme, motorlu araçların çıkardığı sesler, sanayileşme ve teknolojinin gelişimi
  2. Kara yolu, deniz yolu, demir yolu ve hava yolu gürültüleri
  3. Araç, gereç ve makineler ile iş yerlerindeki çeşitli faaliyetlerden doğan gürültüler
  4. Yol ve bina yapım işlerinin ve yapım makinelerinin gürültüleri
  5. İnsan etkinliklerine ilişkin gürültüler (Yüksek sesle konuşma, spor ve atış alanları, müzik sesleri vb.)
  6. Eğlence ve ticari amaçlı gürültüler (Açık hava sinemaları, eğlence yerleri, açık hava konserleri vb.)
  7. Ev araçlarının gürültüleri. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir