Sevgi Ve Nimet Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.

Sevgi Ve Nimet Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.

Sevgi Ve Nimet Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız. 4.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Sevgi Ve Nimet Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.

Sevgi Ve Nimet Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Sevgi

İnsanı bir kimseye ya da şeye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten içsel duygu, sevme duygusudur.

Nimet

Allah tarafından insanlara her çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın uzaklaştırılmasıdır. İyilik, hayırlı mal, yiyecek ve içecek şeyler ve ekmek anlamlarına gelir.

EK BİLGİ

  • İnsanın maddi ve manevi ihtiyaçları vardır. Ekmek, yiyecek, giyinmek maddi ihtiyaçtır.
  • Manevi ihtiyaçlardan birisi ise sevgidir.
  • Sevgi insanları birbirine bağlar.
  • Sevgi üzüntüleri yok eder. Acıları unutturur.
  • İnsanlar arası bağları kuvvetlendirir.
  • İnsan severek ve sevilerek mutlu olur.
  • Dinimiz sevgiye büyük önem vermiştir ve sevgi bir nimettir.

Sevgi ile ilgili ayet

“Kaynaşmanız için… aranızda sevgi ve merhamet peyda etmesi de onun (varlığının) delillerindendir. Doğrusu bunda, iyi düşünen bir kavim için ibretler vardır.” (Rum Suresi 21.ayet)

Nimet, Allah’ın insanlara verdiği her türlü iyilik ve zararları uzaklaştırmasıdır.

Nimet ile ilgili ayet; 

 “Bizi doğru yola ilet; nimet verdiğin kimselerin yoluna” (Fatiha Suresi)

One Comment on “Sevgi Ve Nimet Kavramlarının Anlamlarını Araştırınız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir