Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?

Bu yazıda “Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Ticaret zamanla gelişmiştir. Ama tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler şu şekildeydi.

Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi?

Tarihte devletler arasında ekonomik ilişkiler ticaret ilişkisi içinde yapılırdı.

Devletler ihtiyacı olan ticaret ürünlerini diğer ülkelere gider ve oradan satın alırdı.

Alınan ticaret ürünleri kervanlarla taşınırdı.

Bu yüzden ticaret çok uzun sürerdi.

Ticaret için alıcı ve satıcı bir araya gelmek zorundaydı.

İpek Yolu, Baharat Yolu gibi sınırlı ticaret yolları üzerinden ticaret yapılırdı.

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarihte devletler arasında iletişim imkanları olmadığı için uzun zaman alırdı. Satılmak istenen ürünler katır, at ve deve gibi hayvanlarla ya da küçük gemilerle taşınırdı. Bu yöntemle az miktarda ürün, çok uzun zaman içinde bir yerden başka yerlere ulaştırılırdı. Bu durum büyük bir zaman kaybına sebep olurdu.

5. sınıf Sosyal Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir