Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca açıkladık. dşünce özgürlüğü ve Atatrük’ün bu sözü ile aralarındaki ilişki şu şekildedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Read More

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir?

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. düşünce özgrlüğü anayasal bir haktır. Düşünce özgürlüğü bize ve topluma katkıları nelerdir kısaca …

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir? Read More

‘‘Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece vardır.’’ sözünden hareketle düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir?

‘‘Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece vardır.’’ sözünden hareketle düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Düşünceözgürlüğü vardır. Bu bir haktır. Fakat hakalrımız sınırsız değildir. Düşünce …

‘‘Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece vardır.’’ sözünden hareketle düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir? Read More

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz.

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Buse dernek başkanı ile konuşuyor. Dernek Başkanı düşüncelerini açıklıyor. Bu durumu …

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz. Read More

Televizyon izlerken aşağıdaki akıllı işaretleri dikkate almamız neden önemlidir?

Televizyon izlerken aşağıdaki akıllı işaretleri dikkate almamız neden önemlidir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Televizyonda bir program başladığında ekranda akıllı işaretler çıkar. Televizyonda gördüğümüz bu akıllı işaretleri dikkate almak önemlidir. Bunun …

Televizyon izlerken aşağıdaki akıllı işaretleri dikkate almamız neden önemlidir? Read More
Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız.

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türkçe toplumsal bir birlik oluşturmamızda çok önemlidir. Bu konu ile ilgili bir kompozisyon yazdık.

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız. Read More