Tagged By sosyal bilgiler

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

, , No Comment

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca açıkladık. dşünce özgürlüğü ve Atatrük’ün bu sözü ile aralarındaki ilişki şu şekildedir.

Read Post →

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir?

, , No Comment

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. düşünce özgrlüğü anayasal bir haktır. Düşünce özgürlüğü bize ve topluma katkıları nelerdir kısaca yazdık.

Read Post →

‘‘Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece vardır.’’ sözünden hareketle düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir?

, , No Comment

‘‘Haklarımız, sorumluluklarımızı yerine getirdiğimiz sürece vardır.’’ sözünden hareketle düşünceyi açıklama özgürlüğünüzü kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Düşünceözgürlüğü vardır. Bu bir haktır. Fakat hakalrımız sınırsız değildir. Düşünce özgürlüğünde nelere dikkat etmeliyiz açıklayalım;

Read Post →

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz.

, , No Comment

Muhabir Buse’nin Dernek Başkanı ile yaptığı mülakatı okudunuz. Verilen mülakatı düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendiriniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Buse dernek başkanı ile konuşuyor. Dernek Başkanı düşüncelerini açıklıyor. Bu durumu düşünceyi açıklama özgürlüğü açısından değerlendirelim.

Read Post →

Televizyon izlerken aşağıdaki akıllı işaretleri dikkate almamız neden önemlidir?

, , No Comment

Televizyon izlerken aşağıdaki akıllı işaretleri dikkate almamız neden önemlidir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Televizyonda bir program başladığında ekranda akıllı işaretler çıkar. Televizyonda gördüğümüz bu akıllı işaretleri dikkate almak önemlidir. Bunun nedenini kısaca yazalım.

Read Post →

Yukarıdaki görsellerde yer alan gerçek ve sanal kahramandan televizyonda hangisi ile en çok karşılaşıyorsunuz? Sanal kahramanların kültürümüze girmesi bizleri nasıl etkiler?

, , No Comment

Yukarıdaki görsellerde yer alan gerçek ve sanal kahramandan televizyonda hangisi ile en çok karşılaşıyorsunuz? Sanal kahramanların kültürümüze girmesi bizleri nasıl etkiler? Kitabımızda görsellerde verilen gerçek kahraman ve sanal kahraman ilei lgili soru ile ilgili açıklamayı…

Read Post →

İlk Kütüphane Hakkında araştırma Yapınız

, , No Comment

İlk Kütüphane Hakkında araştırma Yapınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kütüphane kitapların evi anlamına gelir. Tarihte ilk kurulan kütüphane hakkında araştırma yapan arkadaşlar için ,kısa bir bilgi şeklinde yazdık. İlk kütüphanenin hangi tarihte, hangi şehirse kurulduğu…

Read Post →

Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz?

, , No Comment

Gelenek ve göreneklerimizin önemli bir parçası olan düğünlerimizin toplumsal birlik ve dayanışmaya katkısı hakkında neler söyleyebilirsiniz? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Çanakkale Şehitliği’nde yurdumuzun her tarafından şehitlerimizin bulunmasını, millî birlik ve beraberlik açısından nasıl yorumlarsınız? Söyleyiniz.

, , No Comment

Çanakkale Şehitliği’nde yurdumuzun her tarafından şehitlerimizin bulunmasını, millî birlik ve beraberlik açısından nasıl yorumlarsınız? Söyleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read Post →

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız.

, , No Comment

Aşağıdaki afişleri inceleyerek Türkçenin toplumsal birlik oluşturmadaki rolü üzerine bir kompozisyon yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türkçe toplumsal bir birlik oluşturmamızda çok önemlidir. Bu konu ile ilgili bir kompozisyon yazdık.

Read Post →