6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları -1.Ünite Değerlendirme Anadol

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları -1.Ünite Değerlendirme Anadol

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sayfa 32-33-34-35-36-37-38 Cevapları -1.Ünite Değerlendirme Anadol

SAYFA 32

A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek örnekteki gibi cevaplayınız.

1. Bireylerin dış etkilerden bağımsız olarak isteğine ve düşüncesine göre karar vermesine ne denir?

Cevap: Özgürlük
2. Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği, kuşaktan kuşağa aktardığı maddi ve manevi özelliklerin tümüne ne denir?

Cevap: Kültür
3. Vatandaşların kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına ne denir?

Cevap: Dilekçe hakkı

4. Yasal olarak bireylere tanınan yetkilere ne denir?

Cevap: Hak

5. Bireyin yaptığı davranışların sonuçlarını üstlenmesine ne denir?

Cevap: Sorumluluk

6. İnsanların duygu ve düşüncelerini birbirine aktarmak için sözcükler ya da işaretler aracılığıyla kurduğu iletişime ne denir.

Cevap: Dil

7. Bir kimse veya bir olayla ilgili yeterli bilgi edinmeden geliştirilen tutumlara ne denir?

Cevap: Ön yargı

SAYFA 33

B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?

Cevap: Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 5. çıkışa ulaşır.

2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?

Cevap: 2, 3, 4, 6 ve 7. kutulardaki ifadeler doğrudur.

3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 1 ve 5. kutulardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.

DOĞRUSU 1- Bireylerin sosyal rolleri değiştikçe sahip oldukları sorumluluklar da zamanla değişir.

DOĞRUSU 5- Din ve dil insanların duygu ve düşüncelerini etkiler.

SAYFA 34

C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.

Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. Y 8. D

1. (D) Bireyler, sosyal rollerine uygun davranışlar geliştirir ve sorumluluklar üstlenir.
2. (D) Dil, insanların yaşayışına dair maddi ve manevi değerlerini ifade etmelerini sağlar.
3. (D) Tarih bilinciyle hareket edilmesi toplumsal birlikteliğin oluşmasına yardımcı olur.
4. (D) İnsanlar hakkında yeterli bilgiye sahip olmadan veya herhangi bir konuda araştırma yapmadan kişi ve durumlar hakkında kesin kararlar verilmemelidir.
5. (D) Toplumla uyumlu bir şekilde yaşamamızı sürdürebilmek için farklılıklara saygı göstermek önemlidir.
6. (Y) Sosyal yardımlaşmayı destekleyici faaliyetlere katılmak toplumsal birlikteliğin oluşmasını önler.
7. (Y) Bireylerin özgürlükleri sınırsızdır.
8. (D) Bir soruna getirilen çözümler hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olmalıdır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.

Cevap: 1. sosyal rol 2. eğitim, öğrenim 3. toplumsal uyum 4. kalıp yargı 5. sosyoekonomik 6. dayanışma 7. yardımlaşma 8. din

1. Yaşam döngüsü içinde bireylerin sahip oldukları sosyal rol zamanla değişir.
2. Ülkemizde her bireyin eğitim ve öğrenim hakkı vardır.
3. Maddi ve manevi yardıma ihtiyacı olan insanlara destek olmak toplumsal uyum artmasına katkı sağlar.
4. Bir grubun bütün üyelerine yönelik abartılmış, genelleştirilen ve sürekli aynı kalan değerlendirmelere kalıp yargı adı verilir.
5. İnsanlar farklı sosyoekonomik gruplara mensup kişilere karşı saygılı olmalı ve onları olduğu gibi kabul etmelidir.
6. Bir topluluğu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı olarak bağlanmasına dayanışma denir.
7. Bireylerin çeşitli konularda birbirlerine yardım etmesine ve ortak olarak işlerin üstesinden gelmesine yardımlaşma adı verilir.
8. Her kültür, ait olduğu toplumdaki insanların inandığı din izlerini taşımaktadır.

SAYFA 35

D. Günlük yaşamda karşılaştığımız bazı sorunların çözümünde yardım alınabilecek telefon hatlarından bazıları aşağıda verilmiştir. Bu telefon hatlarıyla ilgili aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

 

ALO 174 GIDA HATTI-Tüketicilerin gıda güvenirliği ile ilgili her türlü sorunların çözülmesine yardımcı olur.
Yetkililere ulamayı kolaylaştırır. Tüketicilerin yapmış olduğu şikayetler T.C. Orman Bakanlığı personeli tarafından çözüme ulşatırılır.

ALO 155 POLİS İMDAT HATTI-Suçluların yakalanması ve suçların önlenmesinde kullanılır. Bir acil suç olayı olduğunda kolayca emniyet güçlerine ulaşılır.
ALO 175-DANIŞMA HATTI: T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yönetilir. Tüketicilerin insa cam ve mal güvenliğini tehlieye atan rürünleri ve
ve bu ürünleri üreten firmalar hakkında yetkililere koalyca ulaşabilir.

ALO 182 MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ-Hastaneden randevu almak için kullanılır. 182 telefonu ile kolalyıkla randevu alınabilir.

E. Yaşadığımız bir soruna çözüm getirirken nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili bir metin yazınız. Metni yazarken aşağıda verilen ifadelerden yararlanabilirsiniz.
özgürlük-hak-sorumluluk-kusurlu ürün-Tüketici Hakları Hakem Heyeti

CEVAP: Bir ürün almak özgürlük bu ürünü sağlam ve güvenilir bir şekilde almakhaktır.
Ürünü satan şirket ürünü hakkında sorumluluk sahibidir.
Şirket kusurlu ürün satarsa usuç işlemiş, müşterilerinin hakalını çiğnemiş olur.
Kusurlu bir ürün olduğunda Tüketici Hakları Hakem Heyetine başvurarak hakkımızı arayabliriz.

SAYFA 36

F. Aşağıda Hande Hanım’ın yaşantısı boyunca sahip olduğu sosyal roller karışık olarak verilmiştir. Bunları kronolojik olarak ilgili kutucuklara yazarak sıralayınız.

a. Hande Hanım, Ahmet Bey ile evlenerek eş sosyal rolüne sahip olmuştur.
b. Hande Hanım, ilkokulda iken okul müzik kulübünde solistlik yapmıştır.
c. Hande Hanım, bir şirkette yönetici olarak iş hayatına başlamıştır. ç. Hande Hanım, 1978 yılında dünyaya gelmiştir.
d. Hande Hanım ortaokuldayken kardeşi dünyaya gelmiş ve abla sosyal rolünü üstlenmiştir.
e. Hande Hanım, lisede okul meclisi başkanlığı yapmıştır.

Cevap: 1. ç 2. b 3. d 4. e 5. a 6. c

G. Aşağıda verilen şemayı örnekteki gibi doldurunuz.

Cevap:Sosyal bağlar güçlenir.
Topum huzur içinde yaşar.
Bir arada kavgasız yaşarız.
İnsanlar yalnız olmadığını hisseder.
Birlik ve beraberlik artar.
Geleceğe ümitle bakarız.
Kardeşli ve dostluk duyguları artar.
Zor durumlar kolaylıkla aşılır

Ğ. Aşağıda verilen durumların hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde nasıl çözülebileceğini defterinize yazınız.

• Serap Hanım, marketten alışveriş yaptıktan sonra aldığı ürünlerden peynirin son kullanma tarihinin geçmiş olduğunu fark eder. Serap Hanım bu durumda ne yapmalıdır?

Cevap: Fişi ile birlikte giderek peyniri iade etmelidir.

• Ülkemizde 65 yaş üstündeki kişilere belediyelerin toplu ulaşım araçlarıyla ücretsiz seyahat etme hakkı verilmiştir. 67 yaşında olan Hüseyin Amca bu haktan yararlanmak için belediyeye başvurmuştur. Ancak belediyede çalışan görevli, Hüseyin Amca’ya yardımcı olamamıştır. Hüseyin Amca bu durumda ne yapmalıdır?

Cevap: Hüseyin Amca “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı“na dilekçe yazmalıdır.

SAYFA 37

H. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Bireylerin toplumda uyum içinde yaşayabilmesi için farklılıklara saygı gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bazı durumlar insanlar arasındaki uyumu bozabilmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi toplumda insanlar arasındaki uyumu bozabilecek unsurlardan birisi değildir?

Cevap: C

A) Kalıp yargılara göre yaşamak
B) Bireyler hakkında ön yargıyla hareket etmek
C) Farklı etnik ve dinî aidiyetlere saygı duymak
D) Özel gereksinimli bireyleri görmezden gelmek

2. Hasan ve arkadaşları toplumsal birlikteliğin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bir proje yapmaya karar verirler. Okul idaresi ve ailelerinin de desteği ile insanların kullanmadıkları kıyafetleri toplayarak ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak istemektedirler.
Buna göre Hasan ve arkadaşları aşağıdakilerden hangisine önem vermektedirler?

Cevap: B

A) Sorunları yasal yollardan çözmeye
B) Sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya
C) Ön yargıları ortadan kaldırmaya
D) Kültürel değerleri yaşatmaya

3. Hikmet Bey, mağazadan televizyon satın almış ancak eve geldiğinde satın aldığı televizyonun ekranında çatlak olduğunu fark etmiştir. Durumu hemen televizyonu satın aldığı mağaza yetkilisine bildirmiştir. Ancak mağaza yetkilisi Hikmet Bey’in şikâyetini dikkate almamış ve ona yardımcı olmamıştır. Bunun üzerine Hikmet Bey yaşadığı yerleşim biriminin Tüketici Hakem Heyetine başvurmuştur. Metinde verilen bilgilere göre;
I. Hikmet Bey sahip olduğu hakları bilen bilinçli bir vatandaştır.
II. Mağaza yetkilisi sorumluluğunu yerine getirmemiştir.
III. Tüketici Hakem Heyeti Hikmet Bey’in haklı olduğuna karar vermiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

Cevap: A

A) Yalnız III
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

4. Gökçe Hanım, liseyi bitirdikten sonra üniversite sınavına girerek sınavda başarılı olmuş ve istediği bölüm olan bilgisayar mühendisliğini kazanmıştır. Gökçe Hanım, üniversiteden mezun olduktan sonra özel bir şirkette çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Hasan Bey’le evlenip yuva kurmuştur.
Anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi Gökçe Hanım’ın zaman içinde değişen sosyal rollerinden biri değildir?

Cevap: A

A) Anne
B) Mühendis
C) Öğrenci
D) Eş

I. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Sosyal rollerimizin zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını açıklayınız.

Cevap: İnsan hayatı boyunca farklı sosyal rolli değişir. Büyüdükçe, ortamımız değiştikçe anne, baba, doktor, yönetici gibi sosyal rollerimiz olur.

2. Toplumsal birlikteliğin oluşmasının bizler için önemini belirtiniz.

Cevap: Toplumsal uyum artar, bilrilik veberaberlik artar. Huzurlu brir yaşam ortamı our.

3. Farklılıklara karşı ön yargılı olmanın toplumsal uyumu nasıl etkilediğini ifade ediniz.

Cevap: Ön yargılı olmak toplumsal uyumu bozar. İnsanlar kavga eder, huzur bozulur. İnsanlar birbirlerini tanıyamaz, sorunları çözemez.l

4. Sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı destekleyici faaliyetlere katılmanın toplumsal birlikteliğe nasıl bir katkı sağladığını açıklayınız.

Cevap: İnsanlar arası bağlar güçlenir. Toplumda kimse zor durumda kalmaz. İnsanlar dost olur. Zor durumlardan kolaylıkla kurtulur.

SAYFA 39

ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU

Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.

1) Bu ünitede neler öğrendiniz?

Cevap: Sosyal rolleri, rollerin zamanla değiştiklerini, ön yargılı olmamamzı gerektiğini, farklılıklara saygılı olmamız gerektiğini, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın önemini, alışverişte haklarımızın neler olduğunu öğrendik.

2) Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi?

Cevap: Sosyal yardımlaşma ve dayanışma konularında

3) Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz?

Cevap: Bir ürün yiyecek bozuksa hakkımı nasıl arayacağımı öğrendim.

4) Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti?

Cevap: Haklarım ve sosyal yardımlaşma

5) Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi?

Cevap: YaÖn yargılı olamak dikkatimi çekti.

6) Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.

Cevap: Tüketici Hakem Heyetinin nelerede olduğu, bize nasıl cevap verdikleri veya biz ne yapmamız gerekitği anlatılabilirdi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir