Sözcükte Anlam Soruları Test 30 Tane

Sözcükte Anlam Soruları Test 30 Tane. Sözcükte anlam testi, 4. sınıf, 5. sınıf, altıncı sınıf, 7. sınıf testleri aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

Sözcükte Anlam Soruları, Testi 30 Tane

1. Kuru” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Kuru odun daha iyi yanar.
B) Bu yıl kuru üzüm ihracatımız artmış.
C) Bizi kuru vaatlerle oyalayıp duruyorlar.
D) Torbadan bir parça kuru ekmek çıkardı.

2. “Çekmek” sözcüğü hangi cümlede “sürmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Aldıkları kamyonla kum çekiyorlar.
B) Duvara bir kat daha boya çektik.
C) Polis, hırsızı sorguya çekti.
D) Yaş odun ağır çeker.

3. “Derin” sözcüğü hangi cümlede “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Babasına derin bir saygı duyardı.
B) Yüzünde derin bir yara izi var.
C) Kuyu çok derin, düşersin.
D) Derin havuzda yüzmek isterim.

4. ”Diş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
A) Diş doktoruna uğramanı söylemiştim.
B) Rakibiniz dişli birine benziyor.
C) Hırsından dişlerini sıkmaya başladı.
D) Yine diş ağrılarım başladı.

5. “Kaçak” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Jandarmalar kaçağı yakaladılar.
B) Kaçak sığınacak bir yer arıyordu.
C) Elektrik kaçakları çok tehlikelidir.
D) Hapishane kaçağı ilk günü gizlenerek geçirdi.

6. “Çözmek” sözcüğü, hangi cümlede “bağlanmak” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmıştır?
A) Uğraşa uğraşa bulmacayı çözdü.
B) Esen lodos buzları çözdü.
C) Atın ayağındaki ipleri çözdü.
D) Üst geçitler trafik sorununu çözdü.

7. Hangi cümledeki “iş” sözcüğü, “meslek” anlamında kullanılmıştır?
A) Yarın sizinle gelemem; işim var.
B) Ben öğretmenim; sizin işiniz nedir?
C) İş zamanında eğlence olmaz.
D) Yağmur işimizi bozdu.

8. “Satmak” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Neden sattınız beni?
B) Babam arabasını sattı.
C) Pazarda neler satıyorsunuz
D) Bütün sebzeleri iki saatte sattı.

9. “Serin” sözcüğü hangi cümlede “farklı” anlamda kullanılmıştır?
A) Bu halıyı odaya serin.
B) Irmağın suyu çok serin
C) Masanın üzerine örtüyü serin
D) Konuklara temiz çarşaf serin.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sarmak” sözcüğü “mecaz” anlamlıdır?
A) Atkısını boynuna iyice sardı.
B) Okuduğu roman onu iyice sarmıştı.
C) Sarmaşıklar okulu boydan boya sardı.
D) Kazak örmek için yün sardı.

11. “Bir” sözcüğü, hangi cümlede “eş, aynı” anlamda kullanılmıştır?
A) Arkadaşlarım bir olup çalışmaya başladılar.
B) Dün seni bir adam aradı.
C) Odanın büyüklükleri bir.
D) Bu yazıyı bir sen yazarsın

12. “Tatlı” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “farklı” anlamda kullanılmıştır?
A) Tatlı tatlı eğlenirken aniden hava bozdu.
B) Halamın tatlı bir bebeği oldu.
C) Bu kadar tatlı bir ders işlemedim.
D) Kahvenin tatlısı pek fazla olmuş.

13. “Soğuk” sözcüğü hangi cümlede “mecaz” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu kış soğuk geçeceğe benzer.
B) İçtiğin suyun soğuk olmamasına dikkat et.
C) Zeytinyağlı yemekler, soğuk servis yapılır.
D) Yeni gelen öğretmen soğuk birine benziyor.

14. “Elbiseyi beğenmeden pazarlığa kalktı.” cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine, aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı bozulur?
A) Yeltenmek B) Bakmak C) Başlamak D) Girişmek

15. “Dolu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
A) Bugün çok doluyum, dokunsalar ağlarım.
B) Minibüsü dolu sanıp binmedi.
C) Bayrama kadar bütün otobüsler dolu.
D) Su dolu bir şişeyi kafasına dikti.

16. “Ağır” sözcüğü hangi cümlede “davranışları yavaş olan” anlamında kullanılmıştır?
A) Bu işyerine ağır adam almayınız.
B) Ağır adam, masanın ayağını kırdı.
C) Ona, ağır söz söylemedim.
D) Ağır hastaları gördünüz mü?

17. “Durmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden “farklı” bir anlamda kullanılmıştır?
A) Bu dosyalar burada aylarca durdu.
B) Yürüyen merdivenler ışıklar kesilince durdu.
C) Saat durduğu için zamanı anlayamadım.
D) Motor durunca kıyıya yüzerek çıktık.

18. “Açılmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dağılmak” anlamında kullanılmıştır?
A) İşlerimiz günden güne açıldı.
B) Savaş gemileri Ege’ye açıldı.
C) Okullar bu yıl geç açıldı.
D) Göztepe’yi kaplayan sis açıldı.

19. “Kuru” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
A) Kuru, zevksiz bir hayatı vardı.
B) Açlıktan kuru ekmeği bile yedi.
C) Astığı çamaşırlar hemen kurudu.
D) Çiçek susuzluktan kurumuştu.

20.”Perde” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıyla kullanılmıştır?
A)Perdeleri akşama kadar hiç açamadı.
B)Annem salona yeni perdeler diktirmiş.
C)Oyunun son perdesinde ağlamaya başladım.
D)Kirli perdeleri bu hafta yıkamalıyız.

21.”İlişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlam kazanmıştır?
A)Gösterdiği sandalyeye iliştim.
B)Pantolonunu çiviye iliştirmiş.
C)Bir kenarına ilişmek için yatağa yaklaştı.
D)O konuya hiç ilişmedik.

22.”Doldurmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)Rehberlik öğretmeni formları doldurun , diyor.
B)Seni benim hakkımda iyi doldurmuşlar.
C)Haftasını doldurmadan sorunların içine girdim.
D)Hüzünle yirmi beşi doldurmakta olduğunu söylüyordu.

23.”Keskin” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A)Bir zamanlar bıçak gibi keskindim.
B)Sırat köprüsü kıldan ince , kılıçtan keskindir.
C)Keskin cam parçalarıyla çeşitli numaralar yapardı.
D)Eline aldığın bıçak çok keskin , dikkatli ol!

24.”Toplamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A)Seni son gördüğümde çok zayıftın, toparlanmışsın biraz.
B)Çocukluğumda çiğdem topladığım kırları hatırlıyorum.
C)Ovada mahsul toplayan köylülere selam verdik.
D)O günlerde , “Yeşilırmak”ta çilek topluyordunuz

25.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” yoktur?
A)Karadeniz’e dökülen nehirleri izliyorum.
B)Hayatın anlamı işte bu, bana göre.
C)Dokuzuncu senfoniyi dinlemek istiyordu.
D)Rüzgâr yelkenleri şişiriyor, hızımızı artırıyordu.

26.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “yol” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır?
A)Bu yolu takip ederseniz köye varırsınız.
B)Su yolunu ne zaman temizleyeceğiz.
C)Sen işini yoluna göre yap, gerisine karışma.
D)İstanbul’a hava yoluyla gideceklermiş

27.”Daralmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamda kullanılmıştır?
A)Burada vadi birdenbire daralıyordu.
B)Vakit iyice daraldı, acele etsek iyi olacak.
C)Bugünlerde elimiz çok daraldı, sabretmek lâzım.
D)Nefesim daraldı , biraz dışarı çıkalım mı?

28.”Dayanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “varmak, ulaşmak” anlamlarıyla kullanılmıştır?
A)Bu işin sonu bize dayanacak.
B)Hazıra dağlar dayanmaz.
C)Bu kumaş çok dayanır.
D)Ordu İzmir’e dayandı.

29. Yürümek – koşmak” sözcükleri arasındaki
ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Tebessüm etmek – gülmek
B) Gelmek – gitmek
C) Yemek – içmek
D) Durmak – beklemek

30. “Arka” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Arkasına bakmadan yürüdü gitti.
B) Arkasından dağ dağ ordular geliyor.
C) Sarsıntıların ardı arkası kesilmiyordu.
D) O olayda hepimiz ona arka çıktık

CEVAPLAR:

1. C
2. B
3. A
4. B
5. C
6. C
7. B
8. A
9. B
10.B
11.C
12.D
13.D
14.B
15.A
16. A
17.A
18.A
19.A
20.C
21.D
22.B
23.A
24.A
25.B
26.C
27.A
28. D
29. B
30.D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir