“Sözü söyleyen yanılır ve şaşırır; anlayışlı isterse bunu düzeltir.”

“Sözü söyleyen yanılır ve şaşırır; anlayışlı isterse bunu düzeltir.” sözünün anlamını kısaca açıkladık. Yûsuf Has Hâcib’in Kutadgu Bilig adlı eserinden iletişim ile ilgili cümleler bulunmaktadır. yer alan bu cümlesinin anlamını kısaca açıkladık.

“Sözü söyleyen yanılır ve şaşırır; anlayışlı isterse bunu düzeltir.”

İletişimde sözler kullanırız. Söz söyleyen kişinin yanılma ihtimali veya kendini yanlış ifade etme ihtimali vardır.

İletişimde anlayışlı olan kişi söz söyleyen yanlış anlatsa bile verilen mesajı doğru anlayacağı belirtilmiştir. Anlayışlı olmanın iletişimi kolaylaştıracağı, iletişimde anlayışlı olmanın gerektiği vurgulanmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.