Sübhâneke duasında hangi konudan söz edilir? Belirtiniz.

Sübhâneke duasında hangi konudan söz edilir? Belirtiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Sübhaneke duasının konusunu ve anlamını yazdık.

Sübhâneke duası konusu

Bu duada;

Allah’ın bütün eksikliklerden uzak olduğu, Ondan başka ilah olmadığı, herşeyin üstünde oladuğu, tek övülecek olduğu konusundan söz edilir.

Sübhaneke Duası Anlamı

Allah’ım! Sen bütün eksikliklerden, noksanl›klardan ve kusurlardan uzaks›n, seni daima böyle tenzih eder ve överim.Senin adın mübarektir. Varlığın her şeyden üstündür Senin övgün yücedir. Senden başka ilah yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir