Sufi Tasavvuf Ve Mutasavvıf Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Sufi Tasavvuf Ve Mutasavvıf Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

Sufi Tasavvuf Ve Mutasavvıf Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz?  7.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Sufi Tasavvuf Ve Mutasavvıf Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz?

“Sufi Tasavvuf Ve Mutasavvıf Kavramları Hakkında Neler Biliyorsunuz?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Sufi

  1. Dünyaya olduğundan fazla değer vermeyen, derviş.
  2. Her an Allah’la olma bilinci taşıyan, sürekli Allah’ı zikreden ve kendisini Allah’ın yoluna adamış kişi, mutasavvıf.

Sûfî, pislikten arınan, tefekkür ile dolan, beşeriyetten Allah’a yönelen, yanında altın ile çamur eşit olan kişidir. Sûfî, kalbini Allah’ın saflaştırdığı, böylece kâlbi nurla dolan zikrullah lezzetini tadan kimsedir. ( 1 )

Tasavvuf

  • Tasavvuf daha çok İslam’ın ahlaki boyutunu ön plana çıkaran, kalbe Allah sevgisini yerleştirmeyi amaç edinen bir düşünce
    akımıdır. Bu düşünce akımıdır.
  • Sade bir şekilde yaşamaya önem verir. İnsanı ahlaki yönden yüceltmeyi, böylece ona Allah’ın sevgisini kazandırmayı amaç edinir.
  • Tasavvuf “Ben kimim? Nerden geliyorum? Ve nereye gideceğim?” sorularını soran kişilerin, sorularına sufizm yoluyla cevap bulabileceklerine inandıkları yoldur.( 2 )

Mutasavvıf

Tasavvuf ehli olan, herhangi bir tasavvuf yolunda mertebe kat etmiş kişidir. ( 3 )

Türk tasavvuf tarihinde mutasavvıf denildiğinde ilk akla gelenler her biri bir tarikat önderi olan Hoca Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlânâ Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hacı Bayram-ı Veli gibi İslam büyükleridir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir