Tagged By “Allah (c.c.) her şeye kâdirdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?