“Al­lah’tan Baş­ka İlah Ol­say­dı Ev­ren­de Ne Gibi Sorunlar Yaşanırdı?” So­ru­suy­la İl­gi­li Dü­şün­ce­le­ri­ni­zi Nok­ta­lı Yer­lere Yazınız.

“Al­lah’tan Baş­ka İlah Ol­say­dı Ev­ren­de Ne Gibi Sorunlar Yaşanırdı?” So­ru­suy­la İl­gi­li Dü­şün­ce­le­ri­ni­zi Nok­ta­lı Yer­lere Yazınız.  5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 21 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Read More