Tagged By bağımsızlık

Yukarıdaki görselin neler anlattığını açıklayınız.

Aşağıdaki Tabloda Milli Egemenlik Ve Bağımsızlık Sembolleri Verilmiştir. Bunların Karşısına Bu Sembollerin Milletimiz İçin Önemini Yazınız.

, , No Comment

Aşağıdaki Tabloda Milli Egemenlik Ve Bağımsızlık Sembolleri Verilmiştir. Bunların Karşısına Bu Sembollerin Milletimiz İçin Önemini Yazınız. 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi Etkin Vatandaşlık ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Read Post →

Yukarıdaki görselde anlatılmak istenen nedir? Açıklayınız. Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 24

Aşağıdaki Alana Seçtiğiniz Bağımsızlık Sembolü İle İlgili Duygularınızı Şiir, Yazı Veya Resimle Anlatınız.

, , No Comment

Aşağıdaki Alana Seçtiğiniz Bağımsızlık Sembolü İle İlgili Duygularınızı Şiir, Yazı Veya Resimle Anlatınız. 5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi Etkin Vatandaşlık ünitesi ödev sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Read Post →

Kitap-gazete-dergi çocuklar için en önemli kitle iletişim araçları olmasına rağmen çocukların okumaya ayırdıkları zamanın az olmasını nasıl açıklayabiliriz?

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını İlan Etmiş Türk Devletlerinin Hangileri Olduğunu Ve Bağımsızlıklarını Ne Zaman Kazandıklarını Araştırınız. 

, , No Comment

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin Dağılmasından Sonra Bağımsızlığını İlan Etmiş Türk Devletlerinin Hangileri Olduğunu Ve Bağımsızlıklarını Ne Zaman Kazandıklarını Araştırınız. 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Read Post →

Mülakatta hangi kültürel değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

Bağımsız Olmayan Bir Ülkede Yaşayan İnsanların Hak Ve Özgürlüklerini Kullanmaları Mümkün müdür? Tartışınız.

, , No Comment

Bağımsız Olmayan Bir Ülkede Yaşayan İnsanların Hak Ve Özgürlüklerini Kullanmaları Mümkün müdür? Tartışınız.  4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi kitabındaki (38. sayfa) ödev sorusunun kısaca cevabını okuyabilirsiniz.

Read Post →