Tagged By Bazı Tarihçiler XIX. yüzyılda Balkanları tanımlamak için “barut fıçısı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

Osmanlı Devleti’nin Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermesinin dış politikadaki etkileri nelerdir?

Bazı Tarihçiler, XIX. yüzyılda Balkanları tanımlamak için “barut fıçısı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?

, , No Comment

Bazı Tarihçiler, XIX. yüzyılda Balkanları tanımlamak için “barut fıçısı” tabirini kullanmışlardır. Bunun nedeni sizce ne olabilir?  8.sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabı (MEB yayınları) sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz. Sayfa 30 cevapları

Read Post →