Tagged By “Dost kara günde belli olur.” atasözüyle anlatılmak istenen nedir?