“Ev­ren”, “Dü­zen”, “Tev­hit” ve “Şe­ha­det” Söz­cük­le­ri­nin An­lam­la­rı­nı Söz­lük­ler­den Bu­la­rak Def­te­ri­ni­ze Ya­zı­nız.

“Ev­ren”, “Dü­zen”, “Tev­hit” ve “Şe­ha­det” Söz­cük­le­ri­nin An­lam­la­rı­nı Söz­lük­ler­den Bu­la­rak Def­te­ri­ni­ze Ya­zı­nız. 5.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı sayfa 11 Hazırlık Çalışmaları sorularının cevaplarını okuyabilirsiniz.

Read More