1926 yılında yaşadığınızı ve Gazi Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulduğunu gazetelerden öğrendiğinizi hayal ediniz. Gazi Mustafa Kemal’e desteğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve mektubunuzu sınıfta paylaşınız.

Bu yazıda “1926 yılında yaşadığınızı ve Gazi Mustafa Kemal’e suikast girişiminde bulunulduğunu gazetelerden öğrendiğinizi hayal ediniz. Gazi Mustafa Kemal’e desteğinizi ifade eden bir mektup yazınız ve mektubunuzu sınıfta paylaşınız.” sorusunu …

Read More
İrade ne demektir? Neleri seçme ve seçmeme hakkına sahipsiniz?

Meclisteki Bütün Milletvekillerinin Aynı Partiye Mensup Olmasının Demokrasi açısından Sakıncaları Nelerdir?

Bu yazıda “Meclisteki Bütün Milletvekillerinin Aynı Partiye Mensup Olmasının Demokrasi açısından Sakıncaları Nelerdir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read More

Aşağıdaki Tabloda Millî Mücadele’yi Yöneten I. Meclisteki Milletvekillerinin Mesleki Dağılımı Verilmiştir. Tablodan Hareketle Bu Meclise “Halk Meclisi” Denilmesinin Nedenlerini Tartışınız.

Bu yazıda “Aşağıdaki Tabloda Millî Mücadele’yi Yöneten I. Meclisteki Milletvekillerinin Mesleki Dağılımı Verilmiştir. Tablodan Hareketle Bu Meclise “Halk Meclisi” Denilmesinin Nedenlerini Tartışınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Read More