Tagged By “Olaylar sonuçlanmadan kesin bir karara varmak doğru olmaz.” sözüne katılıyor musunuz? Neden?