Fâtiha suresinde tavsiye edilen davranışlar hangileridir? Aşağıda verilen kutulara yazınız.

Fâtiha suresinde tavsiye edilen davranışlar hangileridir? Aşağıda verilen kutulara yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Fatiha suresinde bizim için tavsiye edilen davranışlar vardır. Bu davranışlar hangileridir, kısaca yazdık.

Fâtiha suresinde tavsiye edilen davranışlar hangileridir? Aşağıda verilen kutulara yazınız. Read More

Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz. Bu cüzde kaç sure olduğunu belirleyiniz. Son on surenin adını aşağıya listeleyiniz.

Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz. Bu cüzde kaç sure olduğunu belirleyiniz. Son on surenin adını aşağıya listeleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kur’anı Kerim’im son cüzü 30.cüzdür. Bu …

Mealli bir Kur’an’dan, yüce kitabımızın son cüzünü inceleyiniz. Bu cüzde kaç sure olduğunu belirleyiniz. Son on surenin adını aşağıya listeleyiniz. Read More

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz.

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. 4. sınıf Din kültürü kitabı sayfa 52 …

Yukarıdaki sayfada kaç sure vardır ve her sure kaç ayetten oluşmaktadır? Belirtiniz. Yukarıda verilen Kur’an sayfasındaki durak işaretlerini belirleyiniz. Read More

Rum Suresi 41. Ayeti Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Bağlamında Değerlendiriniz.

Bu yazıda “Rum Suresi 41. Ayeti Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Bağlamında Değerlendiriniz.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.Günümüzde ürünlerin genetiği değiştirilmektedir. Rum Suresi 41. ayet bize ürünlerin genetiğinin …

Rum Suresi 41. Ayeti Genetiği Değiştirilmiş Ürünler Ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri Bağlamında Değerlendiriniz. Read More