Nasr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.

Nasr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Nasr suresinin okunuşunu ve anlamını defterinize yazınız.

Nasr suresinin okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

İzâcâe nasrullâhi velfeth.

Veraeytennâse yedhulûne fî dînillâhi efvâcâ.

Fesebbih bihamdi rabbike vestağfirhu innehû kâne tevvâbâ.

Nasr Suresi Anlamı
﴾1﴿  Allah’ın yardımı gelip fetih gerçekleştiğinde;
﴾2﴿  Ve insanların akın akın Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde;
﴾3﴿ Rabbine hamdederek şanının yüceliğini dile getir ve O’ndan af dile; şüphesiz O, tövbeleri çok kabul edendir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir