Tanıdığınız Türk Bilim İnsanları Kimlerdir?

Bu yazıda “Tanıdığınız Türk Bilim İnsanları Kimlerdir?” sorusunu kısaca cevapladık. Türk bilim insanları bilim dünyasına bir çok katkıları olmuştur. Tanıyabileceğimiz Türk bilim insanlarının bazılarının isimlerini aşağıya yazdık.

Tanıdığınız Türk Bilim İnsanları Kimlerdir?

 • Aziz Sancar
 • Ali Kuşçu, matematikçi, astronom ve dil bilimci
 • Cahit Arf: Matematikçi
 • Behçet UZ
 • Şerif Mardin
 • Muazzez İlmiye ÇIĞ
 • Erzurumlu İbrahim Hakkı: Mutasavvıf, sosyolog ve âlim
 • Farabi: Filozof , Bilim insanı , Mantıkçı , Sanatçı
 • Gazi Yaşargil: Nörocerrah
 • Gelenbevi İsmail Efendi: Matematikçi
 • Halil İnalcık: Tarih profesörü
 • Hezârfen Ahmed Çelebi: Bilgin
 • Hulusi Behçet: Doktor
 • İbn Türk: Matematikçi
 • İlber Ortaylı: Tarih profesörü
 • Kâşgarlı Mahmud:Türkoloji’nin kurucularından , dilbilimci, sözlükbilimci .
 • Kâtip Çelebi: Filozof, sosyolog, tarih, bibliyografya, coğrafya , biyografya hakkında çalışmalar yapmış bilim insanı
 • Kemal Reis: II. Bayezid devrinde yaşayan Türk denizci
 • Lagarî Hasan Çelebi : Bilgin
 • Mustafa İnan: Matematikçi ve Cisimlerin Mukavemeti alanında çalışan, Türkiye’nin yurt dışında doktora yapmış ilk bilim insanı
 • Oktay Sinanoğlu: Fizikçi, kimyacı, moleküler biyofizikçi ve biyokimyacı
 • Piri Reis
 • Takiyüddin bin Maruf: Matematikçi ve astronom
 • Uluğ Bey: Matematikçi ve astronom. Türk Bilim İnsanlarına örnek olarak yazabiliriz.

Türk Bilim İnsanları

İLAVE BİLGİ NOTU

Bilim insanı ya da bilimci, evrene ilişkin olgulara ve değişkenlere yönelik bilimsel veri elde etme yöntemlerini kullanarak sistematik bir şekilde bilgi elde etmeye çalışan kişidir. Bilim insanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir