Yerleşik Ve Konar-Göçer Toplumlar Arasındaki İlişkileri Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

, admin , Leave a comment

Bu yazıda “Yerleşik Ve Konar-Göçer Toplumlar Arasındaki İlişkileri Belirleyen Unsurlar Nelerdir?” sorusunun cevapladık.

Yerleşik Ve Konar-Göçer Toplumlar Arasındaki İlişkileri Belirleyen Unsurlar Nelerdir?

Yerleşik Ve Konar-Göçer Toplumlar Arasındaki İlişkileri Belirleyen Unsurlar Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Yerleşiklerin üretimde üstün olmaları
 2. Kopar-Göçerlerin askerlikte üstün olmaları
 3. Yerleşiklerin toprağa bağlı kalmaları
 4. Konar-Göçerlerin hayvancılıkla geçinmeleri
 5. Konar-göçer toplulukların ekonomileri, ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz olması.
 6. Konar-göçer topluluklar dışa açık ve savaşçı olmaları yerleşik toplulukların ise tersine dışa kapalı ve barışçı bir yaşam biçimini benimsemeleri aralarındaki ilişkileri belirleyen unsurlardandır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Konar-Göçerler hayvancılıkla geçiniyorlardı. Bu ihtiyaçlarını karşılamada yetersizkaldığında yerleşik topluluklarla ticaret yapıyorlardı. Veya savaşarak yerleşiklerin mallarına el koyuyorlardı.

Konar-göçerler yaşamları gereği askerlik mesleğine yakın bir yaşam yaşıyorlardı. Yaşantıları at sırtında ve avlanarak geçtiği için bütün halk askerlik mesleğine uygundu.

Yerleşik toplumlar barışçı bir hayat yaşarken, konar-göçer toplumlar dışa dönük bir yaşam sergilemişlerdir.

Yerleşik Toplumların Özellikleri

 1. Geçim kaynakları: tarım, hayvancılık, ticarettir.
 2. Kalıcı olarak ikamet edecekleri taş yapıları vardır
 3. Kentler kurmuşlardır
 4. Mimari eserler yapmışlardır
 5. Hiyerarşik düzen vardır
 6. Devletler halinde örgütlenmişlerdir.
 7. Yerleşik toplumların nüfusu artmıştır
 8. İçe dönük barışcıl bir hayat yaşamışlardır.
 9. Toprağa bağlı yaşamışlardır.
 10. Ekonomik anlamda konar-göçerlere göre üstündürler

Konar-Göçer Ve Yerleşik Toplumların Özellikleri Nelerdir?

 1. Sürekli bir yerde ikamet etmezler
 2. Çadırlarda yaşarlar, evleri yoktur
 3. Geçimlerini hayvancılıkla sağlarlar
 4. Mevsimlere göre hareket ederler
 5. Ticaret gelişmiştir.
 6. Mimari eser yapmamışlardır
 7. Küçük topluluklar halinde yaşarlar
 8. Başlıca geçim kaynakları hayvancılıktır
 9. Askerlik mesleğine yeteneklidirler
 10. Dışa açık, savaşçı bir yaşam sürmüşlerdir
 11. Savaşlarda yerleşiklere karşı üstünlük sağlamışlardır ( 1 )

9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 83 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

 

Leave a Reply