Anlamak Dinleme Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı

, , Leave a comment

Anlamak Dinleme Metni Cevapları 5.Sınıf Türkçe Kitabı konusunu kısaca yazdık. MEB Yayınları 5. sınıf Türkçe ders kitabı Anlamak Dinleme Metni etkinlik Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. Sayfa 30, 31, 32, 33

Ben Bir Çınar Ağacıyım Metni Cevapları 5. Sınıf Türkçe Kitabı

Anlamak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 30

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. “Anlamak” sözcüğü size neler çağrıştırıyor? Boşlukları doldurunuz.

ANLAMAK

  • kavramak
  • bilmek
  • öğrenmek
  • dinlemek

1. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki boşlukları dinlediğiniz şiire göre doldurunuz.

Bazen anlıyorum
Bazen anlamıyorum 
Babamı
Ninemi

Annem şöyle der
Göstererek beni
– Cin gibi maşallah

Cin ne demek
Gibi ne demek
Babam diyor ki
Bana bakarak
– Altını üstüne getirmiş evin

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma
Ninemse der bana
– Topaç gibi

Bir dedem
Açık insan 
Pek de zeki
Dilinden bal akar
Attaya gidelim der
Al sana şeker der
Göz kırpar
Okşar
Sever
Bir de gıdıklar

Dedemi çok anlıyorum

Cahit ZARİFOĞLU

b) Şiirde, aile bireyleri çocuğun özelliklerini anlatırken bazı deyimler kullanmaktadır. Metni tekrar dinleyerek deyimleri bulunuz ve deyimlerin anlamlarını yazınız.

Deyim: Cin gibi olmak

Anlamı: Çok zeki, çok akıllı, çok becerikli kimse

Deyim: Altını üstüne getirmek

Anlamı: Bir yeri karmakarışık edip dağıtmak

Deyim: Topaç gibi olmak

Anlamı: Şişko bir görünümde olmak

Deyim: Dilinden bal akmak (ağzından bal damlamak)

Anlamı: Hoşa gider biçimde konuşmak

Deyim: Göz kırpmak

Anlamı: Göz kapaklarını açıp kapamak

Anlamak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 31

2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları şiirden hareketle yanıtlayınız.

1. Şiire göre çocuk ailesini anlıyor mu?

Şiire göre çocuk dedesi hariç ailesini anlamıyor.

2. Şiirde hangi duygular dile getirilmektedir?

Şiirde hayranlık, merak, kızgınlık, alay ve sevgi duyguları dile getirilmektedir.

3. Aile bireyleri çocuğu nelere benzetiyor? Sizce çocuk hangi özelliklerinden dolayı bu varlıklara benzetilmiştir?

Aile bireyleri çocuğu cine ve topaca benzetiyor. Çocuk zeki olduğu için cine, vücutça toplu ve sağlıklı olduğu için topaça benzetilmektedir.

4. Çocuğu en iyi anlayan kimdir? Sizce, çocuk neden kendisini o kişiye daha yakın hissetmektedir?

Çocuğu en iyi anlayan dedesidir. Dedesi çocuğa anlamadığı şeyler söylemediğini için, onunla açıkça konuştuğu için, ona şakalar yaptığı için çocuk dedesini kendine daha yakın hissetmektedir.

5. Şair, duygularını yazarak dile getirmektedir. Siz duygularınızı nasıl anlatırsınız?

Resim yaparak ve vücut dilimle dile getiririm.

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki simgeleri inceleyiniz.

1. Yukarıdaki işaretlere nerede rastlayabilirsiniz?

Televizyon programlarının ve sinemalarda film başlarken rastlarız.

2. İşaretlerin altındaki kutucuklara işaretlerin anlamlarını yazınız.

  1. Genel İzleyici Kitlesi
  2. 7 yaş ve üzeri için
  3. 13 Yaş ve üzeri için
  4. Şiddet/korku

3. Medya araçlarında ya da İnternet sitelerinde sunulan bilgilerin size uygun olup olmadığını nasıl belirleyebilirsiniz?

Bilgilendirici simgeler ile belirleyebiliriz.

4. ETKİNLİK

a) Aşağıdaki fıkrayı okuyunuz.

Nasrettin Hoca evinin damında biriken diz boyu karları sabah namazı sonrası küremeye başlamış. Bir ara dengesini kaybederek damdan düşüp bayılmış. Komşuları koşuşmuşlar.
Birisi: “Çabuk bir doktor çağıralım.”
Diğeri: “Aman bir kırıkçı bulalım.”
Öbürü: “Sırtlanıp doktora götürelim.” derken, kargaşada ayılan Hoca, acıyan belini tutarak;
– Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun, demiş.

b) Nasrettin Hoca “Bırakın münakaşayı. Çabuk bana daha önce damdan düşmüş birini bulun.” cümlesiyle ne söylemek istiyor olabilir? Anlatınız.

Aynı olayı yaşamış bir kişinin kendisini daha iyi anlayacağını söylemek istemiştir.

c) Aşağıdaki ayakkabı görsellerinin renklerini ve belirttikleri ifadeleri inceleyiniz. Nasrettin Hoca’ya, giydiğiniz ayakkabının belirttiği ifadelere uygun olacak şekilde cümleler söyleyiniz.

Cevap: 

Kırmızı ayakkabıyı giydiğimde:

Nasrettin Hoca, düşmenize çok üzüldüm.

Beyaz ayakkabıyı giydiğimde:

Ben bir şey söylemek istemiyorum.

Siyah ayakkabıyı giydiğimde:

Düşünce belini kırmıştır. Yatalak kalacak.

Mavi ayakkabıyı giydiğimde:

Bir şey olmaz.

Sarı ayakkabıyı giydiğimde:

Düşsen de doktor seni iyileştirir.

Yeşil ayakkabıyı giydiğimde:

Anlatacak yeni bir hikayen oldu.

Anlamak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 32

5. ETKİNLİK

a) Aşağıda Tekir, noktanın kullanım alanlarıyla ilgili ipuçları vermiştir. Siz de numaralı yerlere noktanın kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız.

TEKİR’İN NOKTA’YI KULLANIŞI

Benim için
Basittir Nokta.
Çember gibi kıvırırım
Kuyruğumu içine.
Ama bu bir kuraldır.
Tamamlanmış bir cümle
Söylemediysem eğer
İstemesem de
Gezemem böyle.

Söz Doktor Mırnav’dan mı açıldı?
Ya da mektup mu yazıyorum ona?
Doktor Mırnav yerine yazarım:
Dr. Mırnav
Sonra da başlarım sözüme.

Bir de sayıların yanına gelirim
Büyümesinler diye.
Ya da ıncı, inci, üncü, uncu eki alsın diye
Sayılar, dururum yanlarında:
1. (Birinci) 2. (İkinci) 3. (Üçüncü) gibi

Tarihlerin arasına girerim
Günler aylarla, aylar yıllarla
Karışmasın diye.
12.10.2007’de Dilek İzmir’e gitti.

Bir de zaman dilimlerinin
Arasında bulunurum.
Saatler, dakikalar, saniyeler
Birbirinden ayrılsın diye.
Mehmet 11.30’da uyanmıştı, gibi.

YALVAÇ URAL

Noktanın kullanımıyla ilgili cümlelerim

1. Okul açıldı. (Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur.)

2. Şeker Apt. oturuyorum. (Bazı kısaltmalarda kısaltmanın sonuna nokta konur.)

3. 5. sınıfa gidiyorum. (Rakamla yazılan sıra sayılarında -ıncı, -inci, -uncu, -üncü eklerinin yerine rakamın yanına nokta konur.)

4. 03.10.2019 tarihinde doğum günüm var. (Tarih yazılırken gün, ay ve yıl arasına nokta konur.)

5. Saat 15.30’da ders başlaaycak (Saatlerin yazımında saat ile dakikanın arasına nokta konur.)

b) 1. etkinliğe bakınız. Şair metinde konuşma çizgisinden başka noktalama işareti kullanmamıştır. Metinde nokta kullanılması gereken yerlere nokta (.) koyunuz.

(Nokta kırmızı renkle gösterilmiştir)

Bazen anlıyorum,
Bazen anlamıyorum.
Annemi,
Babamı,
Ninemi.

Annem şöyle der,
Göstererek beni:
— Cin gibi maşallah.

Cin ne demek?
Gibi ne demek?
Babam diyor ki
Bana bakarak:
— Altını üstüne getirmiş evin.

Hiç yapabilir miyim
Dediklerini
Tek başıma?
Ninemse der bana:
— Topaç gibi.

Bir dedem…
Açık insan.
Pek de zeki.
Dilinden bal akar;
Attaya gidelim der.
Al sana şeker der.

Göz kırpar.
Okşar.
Sever.
Bir de gıdıklar.

Dedemi çok anlıyorum.

Anlamak Dinleme Metni Cevapları Sayfa 33

6. ETKİNLİK

a) Aşağıda “Küçük Prens” adlı kitaptan bir bölüm verilmiştir. Metni okuyup soruları yanıtlayınız.

(…) bu açıklamaları sadece büyükler için yapıyorum. Onlar şekillerden hoşlanırlar. Onlara yeni tanıştığınız bir arkadaştan bahsetseniz, asla en önemli soruları sormazlar. Size arkadaşınızın sesinin nasıl olduğunu, hangi oyunları tercih ettiğini ya da kelebek koleksiyonu yapıp yapmadığını hiçbir zaman sormazlar. “Kaç yaşında? Kaç kardeşi var? Babası kaç lira kazanıyor?” gibi şeyler sorarlar. Ancak bunları bildiklerinde onu tanımaya başladıklarını düşünürler.

Onlara “Pembe tuğlalardan yapılmış bir ev gördüm, pencerelerinin kenarında sardunyalar, çatısında güvercinler vardı.” diyecek olsanız böyle bir evi hayal edemezler bile. Onlara “Yüz bin dolar değerinde bir ev gördüm.” demeniz gerekir. O zaman “Ah, ne kadar güzel bir ev!” diyeceklerdir. İşte böyle. Bu yüzden de onlara “Küçük Prens çok güzeldi, kahkaha atıyordu ve bir koyun istemişti. İşte bunlar onun var olduğunun kanıtıdır.” deseniz omuzlarını silkecek ve size çocuk muamelesi yapacaklardır.

1. Küçük Prens nelerden yakınmaktadır?

Küçük Prens büyüklerin küçükleri anlamadıklarından yakınmaktadır.

2. Büyüklerin olaylara bakış açısının küçüklerden farklı olmasının sebebi ne olabilir?

Büyüklerin yaşadıkları olaylar bakış açılarını değiştirmiştir.

3. ‘‘Anlamak’’ şiirindeki anlatıcının yetişkinlere bakışı ile Küçük Prens metnindeki kahramanın görüşleri arasında benzerlik var mıdır? Açıklayınız.

Benzerlik vardır. Büyüklerin küçüklerin anlayamayacağı kelimeler söylemesi benzerdir.

b) Küçük Prens’e bir mektup yazınız. Yetişkinlerin çocukları anlaması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Mektubu defterinize yazınız.

Mektubu linkten okuyabilirsiniz. Küçük Prense Bir Mektup

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İstiklal Marşı’nın kabulü veya Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı konulu bir sunum hazırlayınız.

Mehmet Akif Ersoy, 20 Aralık 1873 tarihinde İstanbul’da, Fatih ilçesinin Karagümrük semtinde doğmuştur.  Türk şair, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız, Kur’an mütercimi ve siyasetçidir. 1. Meclis’te 1920 ile 1923 yılları arasında milletvekili olarak görev yapmıştır. “Vatan Şairi” ve “Milli Şair” unvanları ile anılır.

 

Leave a Reply