Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir?

, , Leave a comment

Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir? İnsan iletişim için sözlü ve sözsüz iletişim yöntemlerini kullanır. Sözlü iletişim yanında beden dili de iletişimimize bir çok fayda sağlar. Beden dilinin önemi şudur;

Başarılı bir iletişim için günlük hayatta beden dilinin önemi nedir?

  1. Beden dili sözlü iletişimimizi destekler
  2. Duygu ve düşüncelerin daha iyi aktarılmasını sağlar
  3. Sağlıklı ilişkiler kurulmasını sağlar
  4. Yanlış anlamaları önler
  5. Beden dili ile kişinin niyeti kolaylıkla anlaşılır

İLAVE BİLGİ

Sözsüz iletişim, konuşulan dilin dışında, jestler, mimikler ya da diğer dilsel olmayan işaretler aracılığıyla ifade edilen iletim biçimlerini kapsar. Günlük iletişimin önemli bir kısmı sözsüz iletişime dayanır.. 1

 

Leave a Reply