Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları 7. Sınıf Türkçe Kitabı

, , Leave a comment

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları 7. Sınıf Türkçe Kitabı DersDestek Yayınları 7.Sınıf Türkçe Kitabı Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık. DersDestek Yayıncılık. 7. sınıf Türkçe ders kitabı Mor Salkımlı Ev Metni Cevaplarını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. Günlük plana göre etkinliklerin cevaplarını kısaca yazdık.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları 7. Sınıf Türkçe Kitabı

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 10 7. Sınıf Türkçe Kitabı DersDestek Yayınları

Metne Hazırlanalım

➜ Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ne gibi zorluklar yaşadığını düşünüyorsunuz?

Kültür farklılıkları, dil yabancılığı, ahlak bozulması, dini görevleri yapmada zorlu, sevdiği insanları özlemek, doğup büyüdüğü yerlere gitme hasreti, iş bulmada zorluk, o ülke insanların ırkçı yaklaşımları

➜ Ülkemize göç etmek zorunda kalan insanlara hangi kurum veya kuruluşların yardım ettiğini biliyor musunuz? Araştırınız.

İç İşleri Bakanlığı Göç İdaresi, Kızılay, Birleşmiş Milletler Türk Derneği, Mülteci Dayanışma Derneği, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği, Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yuva Derneği.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 13 7. Sınıf Türkçe Kitabı DersDestek Yayınları

Söz Varlığım

➜ “Mor Salkımlı Ev” adlı metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ve kelime gruplarını belirleyiniz. Metinden yola çıkarak bu kelime ve kelime gruplarının anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi TDK Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz.

 • tahsis etmek: Bir şeyin gerçekleşmesi için ayırmak.
 • kristal: Kesme cam, billur
 • kerpiç: Saman ve balçık karışımı ilkel tuğla
 • antika: Tarihsel bir döneme ait olan

➜ “Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor.”, “Yıllarca birlikte yaşamışçasına birbirimizle kaynaşmıştık.” cümlelerindeki altı çizili kelimelerin kullanıldığı anlamları aşağıdaki kutucuklarda işaretleyiniz.

hafif :[X] Gücü az olan, belli belirsiz.

kaynaşmak.[X] Uyuşmak, yakın ilişki kurmak.

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelime gruplarının yerine, cümlenin anlamına uygun başka kelimeler yazınız.

Konu komşu toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu.

Herkes(Bütün mahalle) toplanmış, hep birlikte onların gelişini seyrediyordu.

Ertesi gün mahallenin yaşlı başlı kişileri bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar.

 Ertesi gün mahallenin ihtiyarları (yaşlıları) bir araya gelip bu zavallı aileye ne gibi yardımların yapılabileceğini konuşmaya başladılar.

Çoğu kez caddeden sıra sıra askerler, askerî araçlar geçerdi.

Çoğu kez caddeden sıraya dizilmiş (arkaarkaya) askerler, askerî araçlar geçerdi.

Kerpiç evlerin temellerini bile sarsan tanklar büyük bir gürültüyle geçerken kalbim küt küt atardı.

Cevap: Kerpiç evlerin temellerini bile sarsan tanklar büyük bir gürültüyle geçerken kalbim hızlıca (gümgüm)atardı.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 14 7. Sınıf Türkçe Kitabı DersDestek Yayınları

Hikâye Haritası Oluşturuyorum

➜ “Mor Salkımlı Ev” metninin hikâye haritasını oluşturunuz.

Şahıs ve Varlık Kadrosu :Komşu nine, yazar, göç eden aile, mahalle sakinleri, Fındık adlı köpek

Olayın Geçtiği Zaman :Geçmiş Zaman

Anlatıcı :Yazar (1. kişi)

Olayın Geçtiği Mekan :Mor salkımlı ev ve evin bulunduğu mahalle

Hikayedeki Olay Örgüsü :

Makedonya’dan göç etmek zorunda kalan bir aileye tüm mahalle kucak açar ve onlara yardım ederler.

Anlayalım – Cevaplayalım

➜ “Mor Salkımlı Ev” metniyle ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mor salkımlı evin mimarisi nasıldır? Evin içi nasıl anlatılmaktadır?

İki katlıdır. Her iki katta toplam sekiz oda bulunmaktadır. Odaların duvar ve tavanlarında rengarenk oyma resimler vardır. Her odada gece lambaları ve avizeler vardır.

2. Mor salkımlı evin üst katına taşınan aileye mahalle halkı niçin yardım ediyor? En büyük yardımı kim yapıyor?

Göç etmek zorunda kalan aileler yardıma muhtaçtır. Mahalleli bunun için yardım etmek istiyor. En büyük yardımı mor salkımlı evin sahibi komşu nine yapıyor.

3. Mor salkımlı eve ilk girdiğinde çocuğa neler ilginç geliyor?

Evin iç düzeni, antika eşyalar ilginç geliyor.

4. Komşu nine çocuğu neden çok seviyor?

Çocuk komşu ninenin tüm işlerinde yardımcı olduğu için.

5. Komşu nine, çocuktan yeni gelen ailenin çocukları için neler istiyor?

Onlarla iyi arkadaşlık etmesini, onlara Türkçe öğretmesini istiyor.

Anlayalım – Düşünelim

➜ Komşu nine aileyi evinin üst katına almasaydı bu aile hangi zorluklarla karşılaşabilirdi? Söyleyiniz.

Aile kalacak yer bulamazdı. Çok zor durumda kalırlardı. Soğuk havada hasta olurlardı. Hırsızlar eşyalarını çalabilirlerdi.

Konuyu ve Ana Fikri Belirleyelim

➜ “Mor Salkımlı Ev” adlı metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.

Konu: Makedonya’dan göç etmek zorunda kalan bir aileye mahallelinin yardım etmesi.

Ana fikir: Toplumsal yaşamda komşuluk ve yardımseverliğin önemli bir yeri vardır.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 15 7. Sınıf Türkçe Kitabı DersDestek Yayınları

Sözcüklerle Resim Çizelim

➜ Siz de okuduğunuz metinden ve görselden hareketle “Mor Salkımlı Ev”in betimlemesini örnekteki gibi yapınız.

MOR SALKIMLI EV

 • Ev iki girişliydi.
 • İki girişli evin zeminin katına mermer merdivenlerden giriliyordu.
 • İki girişli, zemin katına mermer merdivenlerden girilen evin pencereleri alabildiğine geniş bahçeye bakıyordu.
 • İki girişli, zemin katına mermer merdivenlerden girilen evin pencereleri alabildiğine geniş iki bölümden oluşan bahçeye bakıyordu.
 • İki girişli, zemin katına mermer merdivenlerden girilen evin pencereleri alabildiğine geniş bir bölümünde çiçekler, ikinci bölümünde meyve ağaçlarının olduğu bahçeye bakıyordu.

Yardımcı Fikirler Neler?

➜ Okuduğunuz metne ait yardımcı düşüncelerin bulunduğu kutucuğa “✔” işareti koyunuz.

[✔] Ülkelerinden göç etmek zorunda kalan insanların ihtiyaçlarından biri barınmadır.[✔] İnsanlar ihtiyaç sahiplerine kendi imkânları ölçüsünde yardım eder.[   ] Ülkelerinden göçmek zorunda kalan kişilere yardım etmek vatandaşlık görevidir.[   ] Göç eden vatandaşlar yerleştikleri ülkelerin kültürlerine alışamaz.[✔] Ülkelerinden göçmek zorunda kalan insanların dil öğrenmelerini sağlamak onlara yapılabilecek bir yardımdır.

Çözüm Üretelim

➜ Ülkesinden göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı sorunlardan biri barınmadır. Sizin bu insanların barınma sorununa çözüm önerileriniz nelerdir? Aşağıdaki noktalı yere yazınız.

Ucuz konutlar yapılabilir. Prefabrik konutlar yapılabilir. Koruyucu aileler tespit edilip, onların yanında belli süreler kalabilir.

Askeriyenin koğuşlarında, üniversite yurtlarında belli süreler kalabilirler. Otellerde kalabilirler devlet veya zenginler kalma ücretlerini öderler.

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 16 7. Sınıf Türkçe Kitabı DersDestek Yayınları

Fiillerin Anlam Özellikleri Neler?

➜ Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilleri anlam özelliklerine göre gruplayarak ilgili kutucuklara yazınız.

1. Dışarıda hafif bir rüzgâr esiyor, yapraklar hışırdıyor, dallar birbirine vuruyordu.
2. Oyma dolapların içindeki yemek ve kristal reçel takımları insanların gözlerini kamaştırıyordu.
3. Bu bölgede çiçekler ilkyazdan sonbahara kadar durmadan açar.
4. Onun her türlü işini ben yaptığım için beni çok seviyordu.
5. Bir de mahalle çeşmesinden günde iki üç kez taze su götürürdüm.
6. Ben de köpeği Fındık ile bahçeyi boydan boya dolaşırdım.
7. Sonra dut ağacına tırmanır, kışlaya giden yolu saatlerce seyrederdim.
8. Uzun süre yağmurda bekleyen bisikletim paslanmıştı.
9. Tadını hâlâ damağımda duyuyorum.
10. Biz de buna karşılık özenle baktığı çiçekleri hemen her gün suluyor, etraflarında biten otları ayıklıyorduk.

İş Fiili

 • seviyordu
 • götürürdüm
 • dolaşırdım
 • seyrederdim
 • duyuyorum
 • suluyor
 • ayıklıyorduk

Oluş Fiili

 • kamaştırıyordu
 • paslanmıştı

Durum Fiili

 • esiyor
 • hışırdıyor
 • vuruyordu
 • açar

Mor Salkımlı Ev Metni Cevapları Sayfa 17

Hikaye Yazalım

➜ “Mor Salkımlı Ev” metninde oluşturduğunuz hikâye haritasını hatırlayınız. Hikâyeyi oluşturan unsurlar ile aşağıdaki yönergeleri kullanarak defterinize serbest yazma stratejisine uygun bir hikâye yazınız.

Mahallemiz, şehrin en uç noktasında yer alır. Köyden kente gelenlerin ucuz arsa aldıkları ve bir gecede ev dikdikleri bir yerdir. Mahalle zamanla büyüdü, yolları asfalt oldu, nüfusu daha da arttı. Herkes birbirini tanır bu mahallede. Kimin kimi ölmüş, kimin ne derdi var duyulurdu.

Bir gün gece boyunca devam eden yağmur yağışından dolayı mahalleyi su bastı. Üç evin durumu çok kötüydü. Eşyaları su içinde kalmıştı. Evler büyük hasar görmüştü. Aileler perişandı. Mahallenin en yaşlısı Ahmet Dede elinde baston bütün herkesi meydana çağırdı. Görev taksimi yapıldı. Önce aileler evlere yerleştirildi. Eşyaları el birliği ile kurtarıldı. Toplanan paralarla evler yeniden yapıldı.

 

Leave a Reply