Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir?

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türkler Orta Asya’dan Anadoluya göç etmiştir. Anadoluyu yurt edinme sebepleri şunlardır;

Türkler hangi nedenlerle Anadolu’yu yurt edinmişlerdir?

 1. Anadolu’nun İpek Yolu üzerinde yer alması
 2. Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan bir yol üzerinde olması
 3. Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 4. Anadolu’nun verimli topraklara sahip olması
 5. İklim ve bitki örtüsünün yaşamaya uygun olması
 6. Bizan’ın siyasi yönden zayıf olması Türklerin Anadolu’yu yurt edinmek istemesinin gerekçelerindendir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Türklerin Orta Asya’dan Göç Etme Sebepleri Nelerdir?

 1. Orta Aya’nın ikliminin bozulması, beslenme ve yaşama şartlarının zorluğu
 2. Nüfusun artması, kaynakların yetmemesi, kuraklık ve kıtlık
 3. Türk boyları arasındaki çatışmalar
 4. Gaza ve cihat yapma isteği
 5. Çinliler ile yaşanan çatışmalar
 6. Kıpçakların baskıları, Moğol asıllı Karahitayların saldırıları
 7. Toprakların yetmemesi
 8. Oğuz Türklerinin bölgenin iki büyük siyasi gücü olan Karahanlılar ve Gazneliler arasında kalmaları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir