Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuştur? Araştırınız.

Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuştur? Araştırınız.

Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuştur? Araştırınız. 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 6.Ünite İslamiyet ve Türkler Üniteye Hazırlık ödev sorularının cevaplarını kısaca okuyabilirsiniz.

Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuştur? Araştırınız.

Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuştur? Araştırınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. 751 yılında Türkler ve Müslümanlar Çinlilere karşı birlikte savaştılar ve Çinlileri mağlup etti. Talas Savaşı’ndan sonra Türkler Müslüman Araplar arasında yakın ilişkiler gelişti ve Türkler Müslüman oldu.

İLAVE BİLGİ NOTU

  • Abbasiler, Emevilerin Arap olmayan halka karşı olumsuz tavrı yerine değer verdiler.
  • Türkler önemli askeri ve siyasi makamlara getirildiler.
  • Abbasiler Dönemi’nden itibaren Türklerin Müslümanlığı kabul etmesi hızlandı.
  • Türkler, özellikle X. yüzyıldan itibaren büyük sayılarda Müslüman oldular.

Müslümanlığı İlk Önce Kabul Eden Türkler Kimdir?

Önce Karluk, Yağma ve Çiğil boyları, sonra da en büyük Türk boyu olan Oğuzlar Müslümanlığı kabul etti.

Karahanlılar (840), İtil Volga Bulgar Devleti (921) ve Gazneliler (963) halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devletleridir.

Talas Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve müttefiki olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerekse Türk ve İslam tarihi açısından önemlidir. ( 1 )

Ebu Hanife Kimdir? Araştırıp Öğreniniz.

One Comment on “Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuştur? Araştırınız.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir