Türklerin Müslüman Olma Sürecini Özetleyen Bir Tarih Şeridi Hazırlayınız.

Türklerin Müslüman Olma Sürecini Özetleyen Bir Tarih Şeridi Hazırlayınız.

Türklerin Müslüman Olma Sürecini Özetleyen Bir Tarih Şeridi Hazırlayınız. 6.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 6.Ünite İslamiyet ve Türkler ünitesi ödev sorularının cevaplarını kısaca okuyabilirsiniz.

Türklerin Müslüman Olma Sürecini Özetleyen Bir Tarih Şeridi Hazırlayınız.

Türklerin Müslüman Olma Sürecini Özetleyen Bir Tarih Şeridi Hazırlayınız. sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  • Kadisiye Savaşı ve Nihavend Savaşı (636 – 637)
  • 651 yılında başlayan savaşlarda Hazar başkentine kadar sokulan Araplar geri püskürtüldü.
  • 705 yılında Emeviler zamanında Maveraünnehir bölgesine giren Arap orduları önce Türgeşler daha sonra da Karluklarla mücadele ettiler.
  • Türkler ile Araplar arasında siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkiler (661 – 750)
  • Türkler ve Ararplar arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik ve askeri ilişkilerin dönüm noktası (750)
  • 751 yılında Çin-Arap savaşında (Talas Savaş) Çinliler büyük bir yenilgiye uğradı. Talas Savaşından sonra Türklerle Abbasiler arasında yakınlaşma başladı ve sonunda İslam’ı kabul ettiler.
  • Abbasiler Dönemi’nde askeri ilişkiler (750 – 1256)

İLAVE BİLGİ NOTU

Müslümanlığı İlk Önce Kabul Eden Türkler Kimdir?

Önce Karluk, Yağma ve Çiğil boyları, sonra da en büyük Türk boyu olan Oğuzlar Müslümanlığı kabul etti.

Karahanlılar (840), İtil Volga Bulgar Devleti (921) ve Gazneliler (963) halkı ve yöneticileri Müslüman olan ilk Türk devletleridir.

Talas Muharebesi, 751 yılında bugünkü Kırgızistan sınırları içindeki Talas Nehri civarında, Abbâsîler ve müttefiki olan Karluklar ile Çinliler arasında yapılan ve 5 gün süren muharebe. Çin ordusunun yenilgisi ile sonuçlanan muharebe gerek Çin, gerekse Türk ve İslam tarihi açısından önemlidir. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir