Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Kitle iletişim araçlarının bir çok faydaları vardır. Kitle iletişim araçları şu amaçla kullanılır.

Ülkemizde kitle iletişim araçları hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

 1. Mesajlaşma (sesli ve yazılı)
 2. Bilgi alma
 3. Eğlence
 4. Eğitim
 5. Araştırma ve bilgi toplama
 6. Kamuoyu oluşturma
 7. İkili insan ilişkileri
 8. Görüş ve düşünce akımlarını yaymak

İLAVE BİLGİ NOTU

İnsanların bilgi alışverişi için kullandıkları araçlara kitle iletişim araçları denir.

Kitle iletişim araçları; haber ve bilgi verme amacı başta olmak üzere, eğitmek ve eğlendirmek gibi amaçlar taşıyan, belirli bir okuyucu kitlesine, belirli aralıklarla ya da sürekli olarak ulaşan araçlardır.

Kitle iletişim araçları; bilgi, görüş ve düşüncelerin paylaşılmasını sağlayan, sosyal örgütlenmeyi güçlendiren, kamuoyu oluşturan araçlardır.

Ayrıca insanın anlama, anlatma, öğrenme ve eğitim görme gibi temel ihtiyaçlarını karşılama, insan ilişkilerini değiştirip geliştirme, yeni davranış ve tutum kalıplarını, görüş ve düşünce akımlarını yaygınlaştırmada da oldukça etkilidirler.

Ülkemizde Kullanılan Kitle İletişim Araçları Nelerdir?

 • KİTAP-GAZETE-DERGİ
 • GENEL AĞ
 • BİLGİSAYAR-TABLET
 • CEP TELEFONU
 • TELEVİZYON
 • RADYO

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.