Müslüman bilim adamlarının bilim alanında yaptıkları çalışmalara örnekler veriniz

Müslüman bilim adamlarının bilim alanında yaptıkları çalışmalara örnekler veriniz. Müslüman bilim adamlarının bilime bir çok katkısı olmuştur. Bunların bilim alanında yaptıkları çalışmalara örnekler verelim.

Müslüman bilim adamlarının bilim alanında yaptıkları çalışmalara örnekler veriniz

 • Piri Reis ve Seydi Ali Reis  önemli haritalar çizmişlerdir.
 • Uluğ Bey ve Kâtip Çelebi coğrafya alanında kalıcı eserler vermişlerdir.
 • Pusula’nın icadı, el-Avfî’nin 1232 tarihli eserlerinde ele alınmıştır
 • Ferazî gök cisimlerinin yükseltisini ölçmekte kullanılan usturlabı icat etmiştir.
 • Sind b. Ali  dünya’nın yarıçapını trigonometrik olarak hesaplamıştır.
 • Battanî Güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak ölçmüştür.
 • Ebu Said es-Siczî dünya’nın döndüğünü ilk kez Galileo’dan altı yüz yıl önce söylemiştir.
 • Birûnî Kopernik’ten yaklaşık beş yüz yıl önce Dünya’nın döndüğünü söylemiş ve elips şeklinde hareket ettiğini iddia etmiştir. Birûnî aynı zamanda kitaplarında Güneş ve Ay tutulmasını çizimlerle açıklamıştır.
 • Ali Kuşçu yıldızların yerlerini gösteren cetveller hazırlamıştır.
 • Cabir bin Hayyan metalleri nitrik asit, hidrojen klorür ve sülfrik asitin rafine ve kristalize yöntemlerini icat etmiştir. Cabir
  b. Hayyan aynı zamanda sitrik asit, asetik asit, tartarik asit ve arsenik tozunun mucididir.
 • Zekeriya er-Râzî gliserin, soda, sirke asidi ve nitrik asit gibi maddeleri keşfeden önemli bir Müslüman kimyacıdır.
 • İbnu’l Heysem, görme olayının gözden çıkan ışınlarla değil, cisimlerden gelen ışınların göze ulaşmasıyla meydana
  geldiğini keşfetmiştir.
 • Cizreli bilim adamı El-Cezerî sibernetiğin ilk adımlarını atmış ve ilk robotu yapıp çalıştırmıştır.
 • Aziz Sancar kimya alanında yaptığı çalışmalarla Nobel ödülü almıştır.
 • Harizmî bugün de kullanılan logaritmayı geliştirmiş ve sıfırlı ondalık sayıyı bulmuştur.
 • İbnu’l-Heysem ve Hâzinî dört ve beş bilinmeyenli denklemlerin çözümünü bulmuşlardır.
 • İbn Sîna  “El Kanun fi’t-Tıb (Tıbbın Kanunu)” adlı eseriyle 19. yüzyılın başına kadar tıp dünyasında otorite kabul edilmiştir.
 • Kan dolaşımı İbnu’n-Nefis tarafından keşfedilmiştir.
 • İbn Sîna narkoz olarak kullanılacak kimyevi maddeler hakkında çalışmalar yapmıştır.

İLAVE BİLGİ

Bilimsel çalışmalar insanı Allah’a (c.c.) yaklaştırmalıdır. Bilimsel çalışmalar, kişiyi Rabbine yaklaştırmıyorsa değersizdir.

İlim sahipleri ilimlerinde derinleştikçe Allah’ın (c.c.) varlığı ve kudretini daha iyi anlarlar. ( 2 , 3 ) ( 1 )

12.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi sayfa 42 cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir