“USKUORLMLU” , “TEİSULMYE” , “FZİVEA”, “ÖGVRE” karışık harfleri anlamlı bir kelime olacak şekilde yazınız. .

Bir şeyin ölçülü olması ne demektir sizce bir terzi elbiseyi dikmeden önce niçin müşterisinin ölçüsünü almak zorundadır

Bu yazıda “”USKUORLMLU” , “TEİSULMYE” , “FZİVEA”, “ÖGVRE” karışık harfleri anlamlı bir kelime olacak şekilde yazınız. .”USKUORLMLU” , “TEİSULMYE” , “FZİVEA”, “ÖGVRE” karışık verilen harfleri anlamlı bir kelime olacak şekilde yazdık.

“USKUORLMLU” , “TEİSULMYE” , “FZİVEA”, “ÖGVRE” karışık harfleri anlamlı bir kelime olacak şekilde yazınız. 

Aşağıdaki karışık harfleri anlamlı bir kelime olacak şekilde yazınız.

USKUORLMLU” , “TEİSULMYE” , “FZİVEA”, “ÖGVRE” karışık kelimelerin anlamlı kelime halleri şunlardır;

U S K U O R L M L U : SORUMLULUK

T E İ S U L M Y E : MESULİYET

F Z İ V E A: VAZİFE

Ö G V R E : GÖREV

İLAVE BİLGİ

Sorumluluk, kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesi ve mesuliyet anlamlarına gelir.

Mesuliyet:bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumu.

Vazife: bir kimsenin ya da bir şeyin yapageldiği, göregeldiği iş ya da kendisinden beklenen eylem, iş.

Görev: Vazife

Sorumluluk

7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir