“Vahiy, Tebliğ, Hicret, Sahabi, Muhacir Ve Ensar” Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Defterinize Yazınız

Bu yazı da ““Vahiy, Tebliğ, Hicret, Sahabi, Muhacir Ve Ensar” Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Defterinize Yazınız” konusunu kısaca yazdık. Vahiy, tebliğ, hicret, Sahabi, Muhacir, Ensar kavramlarını kısaca yazdık.

“Vahiy, Tebliğ, Hicret, Sahabi, Muhacir Ve Ensar” Kavramlarının Anlamlarını Araştırıp Defterinize Yazınız

VAHİY

Vahiy; Yüce Allah’ın (c.c.) emirlerini, yasaklarını, ögütlerini ve hükümlerini doğrudan doğruya ya da Cebrail aracılığıyla peygamberlerine ve onlar vasıtasıyla da insanlara bildirmesine denir.

TEBLİĞ

Sözlükte “bir şeyi veya bir haberi ulaştırmak” anlamına gelir. Dini terim olarak “peygamberlerin vahiy yoluyla aldıkları bilgiyi insanlara ulaştırması” demektir

HİCRET

Dinî sebeplerle bir yerden diğer bir yere göçme ve özellikle Hz. Peygamber’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayına hicret  denir.

SAHABİ

Hazreti Muhammet’in meclislerinde bulunmuş, onun söyleşilerini dinlemiş, davranışlarına tanık olmuş Müslümanlar.

MUHACİR

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacir denir.

ENSAR

Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlara muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlara ensar denir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

İLAVE BİLGİ

İslâm literatüründe ensar, Hz. Peygamber’i ve muhacirleri yurtlarında barındırmak ve korumak suretiyle onlara büyük yardımda bulunan Evs ve Hazrec kabilelerine mensup Yesribli (Medineli) müslümanlar için kullanılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir