Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız.

Vezir, “Biz de rahatlığa heves ettik.” sözüyle ne demek istemiştir? Açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bursa’nın fethinden sonra Orhan Bey ile Bursa tekfurunun veziri arasında geçen konuşmada tekfur “Biz de rahatlığa heves ettik demesinin sebebi şudur;

SÖZÜYLE ŞUNU DEMEK İSTEMİŞTİR

Osmanlı Devleti fethettiği yerlerin halkına hoşgörülü davranmış, dinlerine ve geleneklerine karışmamıştır. Ağır vergilerle zulüm etmemiştir.

Halk huzur içinde yaşamıştır.

Vezir bu sözü ile Osmanlı hakimiyetinde yaşayanların rahatlığına kendilerinin de istediğini anlatmıştır.

Bu yüzden şehri savaşmadan teslim etmiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Orhan Bey, vezire, “Neden bunaldınız da hisarı verdiniz?” dedi. Vezir, “Sizin devletinizin günden güne büyüdüğünü, bizim devletimizin zayıfladığını gördük ve anladık. Babanız Bursa üzerine hisar yaptı gitti. Onun devleti köylerimizi zapt etti. Size itaatle bağlandılar, bizi hiç anmaz oldular. Biz de onların huzura kavuştuklarını, bu huzur ve rahatlık sebebiyle bizi anmadıklarını, anmayacaklarını öğrendik. Biz de rahatlığa heves ettik.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir