Where were you on your last holiday? What was your holiday like?

Where were you on your last holiday? What was your holiday like? sorusunn anlamını ne demek olduğunu ve cevabını yazdık. 6. sınıf İngilizce ders kitabı cevapları.

Where were you on your last holiday? What was your holiday like?

ANLAMI, NE DEMEK

En son tatilinde neredeydin? Tatilin nasıldı?

CEVAP

I was in the village on vacation. My vacation was beautiful.
We walked around the village, I looked at the cows.
We had a picnic. Everything in the village is green and very beautiful.

CEVAP TÜRKÇESİ

Tatilde köydeydim. Tatilim çok güzeldi.
Köyde gezdik, ineklere baktım.
Piknik yaptık. Köyde her yer yeşil ve çok güzel.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir