XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniçeri sayısındaki ani artışın (Grafi 2.1) nedenleri neler olabilir?

XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren yeniçeri sayısındaki ani artışın (Grafi 2.1) nedenleri neler olabilir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.

YENİÇERİ SAYISINDAKİ ANİ ARTIŞIN NEDENLERİ

17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlılar yeniçerileri ordunun ana gücü yapmaya çalışılması,

Avrupa devletleri ile yapılan savaşlarda Avrupa ordularında tüfekli askerlere karşılık olarak, Osmanlı ordusunda sadece yeniçeriler vardı. Bu durumu dengelemek için yeniçeri sayısının artırılması

Devşirme sisteminin bozulması ve işsizliğin artması sonucu işsiz kişilerin yeniçeri olarak alınması

Tımarlı sipahilerin ekonomik sebeplerle ortadan kalkması asker sayısında açık oluşması, yeniçerilerin sayısını ani olarak artmasının nedenleridir.

İLAVE BİLGİ NOTU

1593-1606 Avusturya savaşlarında yeniçeriler, düşmanın tüfekli piyade askeri karşısında başarısız olmuştur. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, yeniçerilerin sayısını önce 30.000’e daha sonrada 50.000’e çıkarmıştır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir